Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

Systemkalibrering

Översikt

optek kalibreringstillbehör har speciellt utvecklats för kalibrering och kontroll av optek-system, genom vilken en processkontamination förhindras.

UV-sensorer

Tre serier kalibreringsfilter finns tillgängliga för att garantera pålitliga mätningar. Filtren i UV-L-serien används för att kalibrera fotometrisk exakthet och linearitet. Filtren i UV-B-serien kontrollerar den integrala blockeringen medan filtren i UV-S-serien används för kontroll av sensorns långtids-stabilitet.

VIS-/NIR-sensorer

För varje våglängd (mätområde) finns det en speciell serie filter för fasta ämnen tillgänglig så att en optimal mäteffekt kan uppnås. Kalibreringsfiltren används för att kalibrera fotometrisk exakthet och linearitet.

NIST-spårbar

Alla UV/VIS optek-filter levereras med en certifikat för NIST-spårbarhet (National Institute of Standards and Technology). optek-laboratoriet är utrustat med en NIST-spårbar spektrometer av hög kvalitet för kvalitetssäkring och för att garantera en kort sammanlagd procedurtid för omcertifiering av filtren.

Konceptet

optek-kalibreringen erbjuder bland annat följande fördelar:

  • Endast ett filter(sats) för flera sensorer för konstant kalibrering.
  • Endast filtren måste skickas tillbaka för omcertifiering. Sensorn kan fortsätta vara i drift.

Kalibreringsfilter UV-L

Nominell absorbtion: 0,45, 0,9, 1,8 och 2,4 CU

Kalibreringsfilter UV-B

Nominell absorbtion: > 3 CU

Kalibreringsfilter UV-S

Nominell absorbtion: applikationsspecifik

Kalibreringsfilter VIS-L

Nominell absorbtion: 0,45, 0,9 och 1,8 CU

Kalibreringsfilter NIR-L

Nominell absorbtion: 0,45, 0,9 och 1,8 CU

Kalibreringsväska

Innehåller upp till sju kalibrerings-filter.

Sidans början

Kalibreringskyvett

Tack vare den unika kalibreringskyvetten FH03 kan produktkalibreringen göras utan ingrepp i rörledningen. Användaren kan lägga till absorptionssignalerna till en produktkoncentration eller en referensstandard så att mätvärderna i laboratoriet och processen lätt kan jämföras.

Sidans början