Instrumentene fra optek måler turbiditet, UV-VIS-NIRabsorpsjon, farge, konsentrasjon, pH og konduktivitet ved hjelp av innovativ teknologi som gir presise og pålitelige resultater. optek leverer presisjonsinstrumenter av meget høy kvalitet, noe som gir kostnadseffektive og langsiktige løsninger for prosessovervåkning. Med vårt omfattende produktutvalg, inkludert automatiserte turbiditetsmålere, konsentrasjonsmålere og turbiditetsmålere for laboratorier, kan samtlige trinn i produksjonsprosessen overvåkes med instrumenter fra optek.