Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

Single Use mätcell (S.U.C.)

 • Samma performance som konventionella system
 • Kompatibel med olika optek-sensorer
 • Minskad kontaminationsrisk
 • Fyra mätningar i en Single Use mätcell
 • Minimal dödrumsvolym
 • USP klass VI och FDA tillstånd

Översikt

Single Use mätcellen (S.U.C.) har utvecklats för optimering av separerings-, rengörings-, koncentrations- och formuleringsprocesser i kromatografi- och ultrafiltreringssystem.

En korskontamination mellan produkter och batches förhindras eftersom gammastrålade Single Use mätceller i princip reducerar kontaminationsrisken till noll.

S.U.C.-design

S.U.C. finns tillgänglig i fyra olika versioner. Två versioner används i huvudsak för mätningar före kromatografikolumnen (för- och efterkolumn) (SUC 01/03). Två versioner som används för mätning-ar efter kolumnen (efterkolumn) (SUC 05/07) förfogar över optiska fönster för optek UV-sensorer.

Varje S.U.C. är tydligt markerad med individuella, specifika uppgifter. Till dessa uppgifter hör sensorkonstanterna för konduktivitetssenorn liksom UV OPL-anpassning för SUC 05/07 (OPL = optisk väglängd).

 • 8 mätvärden
 • 5 sensorer
 • 2 Single Use Cells
 • 1 omvandlare

S.U.C.-hållare

Väsentliga beståndsdelar i S.U.C.-systemet är hållaren och fastsättningsmekanismen som garanterar korrekt montering. För en snabb och enkel inbyggnad i processanläggningen finns redan konduktivitetssenor ACF60-SU-35 monterad på S.U.C.-hållaren.

S.U.C.-pH-adapter

SUC 03 och SUC 07 är utrustade med en pH-adapter. Den är kompatibel med många olika standard-pH-elektroder (Ø 12 mm x 120 mm). Om ingen pH-adapter är nödvändig (hos SUC 01 och SUC 05) förses pH-ingången med en förslutning. Denna pH-förslutning har samma mått som pH-elektroden, så att dödrumsvolymen hålls så låg som möjligt.

S.U.C. (Single Use mätcell)

Fullständigt monterad SUC 07 för konduktivitets-, pH-, UV- och temperaturmätning

Den mångsidigt användbara designen hos optek S.U.C. har utvecklats för de speciella kraven inom biofarmaceutisk produktion. Med en låg dödrumsvolym och den enkla monteringen är mätcellerna fullständigt kompatibla med UV-, NIR- och färgsensorerna från optek.

 • Single Use mätceller tillverkas i en renrumsomgivning och är lämpliga för gammastrålning.
 • Enkelt och snabbt byte av S.U.C., ingen rengöring och validering av systemet krävs.
 • Högre produktivitet och enklare utbytesprocedurer och korta stopptider mellan olika produkter och batches.
Tillgängliga modeller
S.U.C.-typer Konduktivitet pH UV Dödrumsvolym Exempel
SUC 01 checkmark - - 20 ml
SUC 03 checkmark checkmark - 20 ml
SUC 05 checkmark - checkmark
 • (OPL 1 mm): 22 ml
 • (OPL 2,5 mm): 23 ml
 • (OPL 10 mm): 25 ml
SUC 07 checkmark checkmark checkmark
 • (OPL 1 mm): 22 ml
 • (OPL 2,5 mm): 23 ml
 • (OPL 10 mm): 25 ml

Sidans början

Tekniska data

ACF60-SU-35
Material (inte medieberörd)

SS 316 L

Mätområde

0 µS/cm till 150 mS/cm

Exakthet: ± 2 % av mätvärdet ± 0,4 µS/cm

(under förutsättning att omgivnings- och processtemperaturen är identiska)

Temperaturkompensation av konduktivitetssensorn

Exakthet ≤ 0,8 % av mätvärdet under villkoret att (T omgivning - T process) ≤ ± 20 °C (± 68 °F)

Skyddsklass

IP65

Rengöringsmöjlighet

Vanliga rengöringsmedel i handeln är godkända för rengöringen (alkoholhaltiga ytdesinfektionsmedel, kvartära ammoniumförbindelser).

OBS! Tänk på att fönstren måste vara rena och torra och att kontaktenheten för elektroderna måste vara torr innan mätningen påbörjas.

Den angivna tryck- och temperaturdimensioneringen kan vara begränsad - se bruksanvisningen. Val av rätt material för alla medieberörda delar ligger enbart i användarens ansvar. Ändringar av uppgifter förbehålls.
S.U.C.
Material (inte medieberörd)

Lim: Epoxid LOCTITE M-31CL

Material (medieberörd)

Fönster (SUC 05, SUC 07): Kvarts, UV ljusgenomsläpplig

Tätning: EPDM (FDA, USP Class VI)

Konduktivitets-elektrodstift: Rostfritt stål 1.4435 (SS 316L), dF < 1 %, BN2

Mätcell: Polyfenylsulfon (PPSU)

De medieberörda plast- och elastomerdelarna på sensorn har genomgått bioreaktivitetskontroller enligt USP <87> och <88> Class VI och uppfyller FDA-föreskrift 21 CFR 177.2600. Alla medieberörda delar är av icke-animaliskt ursprung och under tillverkningen användes inga animaliska ämnen. Alla medieberörda delar har nötkreatursfritt ursprung och under tillverkningen användes inga BSE-haltiga ämnen.

Yta (medieberörda delar)

Ra < 0,8 µm

Processanslutning

Slangbussning

Nominell bredd

1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 5/8 in., 3/4 in., 1 in.

OPL (SUC 05, SUC 07)

1 mm, 2,5 mm, 10 mm, andra på begäran

Lagringsförmåga

36 månader från tillverkningsdatumet vid passande klimatiska villkor

Godkänd gammastrålning

Normalt 25–40 kGy (kontrollerad till 50 kGy)

Temperature and Pressure Ratings
Processtryck

0–6 bar (0–87 psi) Värden kan i kombination med pH-sond vara lägre. Specifikationer för pH-sonden finns i motsvarande bruksanvisning.

Processtemperatur

2–50 °C (35,6–122 °F) Värden kan i kombination med pH-sond vara lägre. Specifikationer för pH-sonden finns i motsvarande bruksanvisning.

Omgivningsvillkor

Drifttemperatur: 2–30 °C (35,6–86 °F)

Relativ luftfuktighet 80 % för temperaturer till 31 °C (87 °F)

Den angivna tryck- och temperaturdimensioneringen kan vara begränsad - se bruksanvisningen. Val av rätt material för alla medieberörda delar ligger enbart i användarens ansvar. Ändringar av uppgifter förbehålls.

Sidans början