Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

Anställningserbjudanden

Hos optek kan du alltid initiativ och söka en anställning. Tror du att du är en lämplig kandidat för optek? Skicka i så fall ditt CV med adress till lämplig adress.

Aktuella anställningserbjudanden

United States

Sales Engineer

Product Manager