Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

UV-sensorer AF45 / AF46

optek AF46-VB Tvåkanals-UV-absorptionssensor med kalibreringsalternativ

Typiska applikationer:

 • Övervakning av kromatografipelare (Proteinkoncentration)
 • Mätning av aromatkoncentrationer

Översikt

Modellerna AF45 och AF46 är högprecisa UV-absorbtionssensorer som används inom bioteknologi och kemi. Sensorerna är dimensionerade för inline-drift och ger vid omfattande reproducerbarhet, linearitet och upplösning exakta koncentrationsenheter.

Konstruktionssättet med moduler erbjuder högsta möjliga anpassningsmöjligheter för olika processkrav. Alternativen omfattar elektropolerade mätceller, möjligheten till användning i områden med explosionsrisk (explosionsskyddat), kemikaliebeständiga material (glas av safir, titan, Hastelloy osv.) liksom högtemperatur- och högtrycksutföranden.

UV-absorbtion

En speciell kvicksilverlampa producerar en konstant ljusstråle som tränger genom processmediet. Försvagningen av ljusintensiteten som orsakas av absorbtionen och/eller spridning genom upplösta och oupplösta ämnen registreras av kapslade silicium-fotodioder.

Ljusintensiteten på själva lampan mäts dessutom vid mätvåglängden. Denna referensmätning kompenserar dessutom alla variationer på lampintensiteten för att på så sätt garantera maximal precision och långtids-stabilitet. Den speciella lampdesignen liksom faktumet att optek-omvandlare bearbetar lägsta fotoström leder till en längre hållbarhet och minimala driftkostnader.

OPL

Speciella fönster av enkel safir garanterar en särskilt hög motståndsförmåga mot alla slitande och aggressiva medier. Med rätt kombination av mätceller och fönster, som finns tillgängliga i olika längder, kan OPL (optisk väglängd = avstånd mellan fönstren) anpassas till mätkraven så att små resp. stora mätområden kan täckas vid högsta upplösning.

Två våglängder

Särskilda kombinationer av optiska filter möjliggör fokusering på specifika våglängder. För att göra anpassningar på applikationen finns olika peak-våglängder tillgängliga med ett stort antal olika bandbredder.

Medan AF45 använder en våglängd har AF46 en integrerad stråldelare så att två våglängder kan mätas simultant. När sensorn är ansluten till en optek-omvandlare Control 4000 eller Control 8000 kan ett stort mätområde ställas in för att mäta lägre och högre koncentrationer med en enda sensor. Detta leder till en minimal dödvolym och reducerade installationskostnader.

NIST-spårbar

Med hjälp av det NIST-spårbara kalibreringstillbehöret uppnås en hög grad mätpålitlighet.

Sidans början

Tekniska data

AF45 AF46
Schematiska
 1. Mätcell
 2. Fönster
 3. Filter
 4. Mätdetektor
 5. Referensdetektor
 6. Lampmodul (kvicksilver)
 1. Mätcell
 2. Fönster
 3. Stråldelare
 4. Filter A
 5. Mätdetektor A
 6. Filter B
 7. Mätdetektor B
 8. Referensdetektor A
 9. Referensdetektor B
 10. Lampmodul (kvicksilver)
Mätning
Mätprincip

Enkanals-ljusabsorbtion

Tvåkanals-ljusabsorbtion

Mätvåglängd(er)

254-13, 280-09, 280-13, 290-13, 300-13, 313-13 nm, ... andra på begäran

254-13 / 280-13, 254-13 / 313-13, 280-09 / 300-05, 280-09 / 300-13, 280-09 / 313-13, 280-13 / 300-13, 280-13 / 313-13, 290-13 / 313-13 nm, ... andra på begäran

Detektor(er)

1 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslad)

2 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslade)

Referensdetektor(er)

1 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslad)

2 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslade)

Mätområde

fritt valbart mellan

0–0,05 till 3 CU

(beroende på vilket filter/OPL som används)

(Vår produktexpert kan ange applikationsspecifika mätområden.)

fritt valbart mellan

0–0,05 till 2 CU

(beroende på vilket filter/OPL som används)

(Vår produktexpert kan ange applikationsspecifika mätområden.)

Optisk vägslängd

1 - 160 mm

Kalibrering

CU (koncentrationsenheter) applikationsspecifik kalibrering

Ljuskälla

Lågtrycks-kvicksilverlampa

normal hållbarhet:1 till 2 år (8 000 till 16 000 timmar)

Upplösning

< ± 0,05 % för respektive mätområde

Reproducerbarhet

< ± 0,5 % för respektive mätområde

Linearitet

< ± 1 % för respektive mätområde (applikationsspecifik)

Skyddsklass

Alla optiska delar är dimensionerade minst enligt skyddsklass IP65.

Mätcell
Material

Rostfritt stål 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462, Titan 3.7035 (Grade 2), Hastelloy 2.4602 (C22), plast TFM4215, PVC, ... andra på begäran

Nominell bredd

1/4 in till 6 in (DN 6 till DN 150), ... andra på begäran

Processanslutning

Fläns (ASME, DIN, JIS), klämmor (TC, ISO, DIN), rörgänga (NPT, DIN), sanitär gänga (DIN 11851), rörändar (DIN, ISO, OD), Varivent, ... andra på begäran

Processtryck

10 mbar till 100 bar (0,15 psi till 1450 psi) – på begäran högre beroende på processanslutning, material och design

Fönster

2-safir, 3-safir Biotech (använd inte Pyrex®)

Fönstertätningar

Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Class VI), Kalrez® 4079, ... andra på begäran (använd inte silikon)

Temperaturdimensionering
Processtemperatur

Kontinuerlig temperatur:0–70 °C (32–158 °F)

topp 15 min/dag:0–135 °C (32–275 °F)

Processtemperatur
HT-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–120 °C (-22–248 °F)

topp 15 min/dag:-30–150 °C (-22–302 °F)

Processtemperatur
EX-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–70 °C (-22–158 °F)

topp 15 min/dag:-30–135 °C (-22–275 °F)

Processtemperatur
EX-HT-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–120 °C (-22–248 °F)

topp 15 min/dag:-30–150 °C (-22–302 °F)

Omgivningstemperatur

Drift:0–40 °C (32–104 °F)

Drift:-30–40 °C (-22–104 °F) med HT- / EX- / EX-HT-alternativ

Transport:-20-70 °C (-4-158 °F)

Explosionsskyddat
Explosionsskyddat

inget

Explosionsskyddat
EX-ALTERNATIV (EN-D)

Sensorarm för det explosionsskyddade utförandet enligt ATEX (EN-D)
tillstånd: DMT 02 ATEX E 175 X
tillstånd: DMT 02 ATEX E 176 X

Explosionsskyddat
EX-ALTERNATIV (FM-D)

Sensorarm för det explosionsskyddade utförandet enligt FM (FM-D) – tillstånd: FMG J. I. 3013884

Kalibrering
Kalibreringsadapter VB

Filteradapter FH03 (dektektorsidan) för kalibreringsfilter för sensorkontroll

Den angivna tryck- och temperaturdimensioneringen kan vara begränsad - se bruksanvisningen. Val av rätt material för alla medieberörda delar ligger enbart i användarens ansvar. Ändringar av uppgifter förbehålls.

Sidans början