Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

Färgsensorer AF16-F / AF26

AF26 optek tvåkanals-absorbtionssenor

Typiska applikationer:

 • Övervakning av olika färgskalor
  • 0–10 till 0–500 APHA Hazen
  • 30 till -16 Saybolt
  • 0–1 till 0–8 ASTM osv.
 • Mätning av olika koncentrationer
  • 0–100 mg/l klor
  • 0–5 mg/l järn i saltsyra
  • 0–100 % klorgas
  • 0–10 ppm till 0-15 g/l klordioxid

Översikt

Modell AF16-F och AF26 är högprecisa färgsensorer som används för mätning av färg och färgändringar i olika industrigrenar. Sensorerna är dimensionerade för inline-drift och ger vid omfattande reproducerbarhet, linearitet och upplösning exakta koncentrationsenheter.

Konstruktionssättet med moduler erbjuder högsta möjliga anpassningsmöjligheter för olika processkrav. Alternativen omfattar elektropolerade mätceller, möjligheten till användning i områden med explosionsrisk (explosionsskyddat), kemikaliebeständiga material (glas av safir, titan, Hastelloy osv.) liksom högtemperatur- och högtrycksutföranden.

VIS-absorbtion (färg)

En speciell vitglödgad lampa producerar en konstant ljusstråle som tränger genom processmediet. Försvagningen av ljusintensiteten som orsakas av absorbtionen och/eller spridning genom upplösta och oupplösta ämnen registreras av kapslade silicium-fotodioder.

Vid en speciell våglängd i det synliga området (385–670 nm) sker en ljusförsämring på grund av det högre färgdjupet. optek-sensorer mäter med olika färgskalor som Hazen, APHA, ASTM, EBC, Gardner, Saybolt och många fler. Dessutom kan färgmätningar användas för att kontrollera många olika ämnen som finns upplösta i vätskor. På så sätt leder exempelvis ökningen av järn- eller nickelhalten till att en vätska färgas gul.

OPL

Speciella fönster av enkel kristallsafir garanterar en särskilt hög motståndsförmåga mot alla slitande och aggressiva medier. Med rätt kombination av mätceller och fönster, som finns tillgängliga i olika längder, kan OPL (optisk spaltlängd = avstånd mellan fönstren) anpassas till mätkraven så att små resp. stora mätområden kan täckas vid högsta upplösning.

Två våglängder

Vissa kombinationer av optiska filter möjliggör som anpassning till applikationen fokusering på specifika våglängder. Medan AF16-F använder en våglängd har AF26 en integrerad stråldelare så att två våglängder kan mätas samtidigt.

När sensorn är ansluten till en optek-omvandlare Control 4000 eller Control 8000 kan den andra våglängden användas som kompensation av (den ostadiga) bakgrundsturbiditeten, för att på så sätt garantera maximal precision och långtids-stabilitet. I kombination med en lång optisk spaltlängd kan till och med allra minsta färgförändringar mätas.

NIST-spårbar

Med hjälp av det NIST-spårbara kalibreringstillbehöret uppnås en hög grad mätpålitlighet.

Sidans början

Tekniska data

AF16-F AF26
Schematiska
 1. Mätcell
 2. Fönster
 3. Filter
 4. Mätdetektor
 5. Optikmodul
 6. Lampmodul
 1. Mätcell
 2. Fönster
 3. Stråldelare
 4. Filter A
 5. Mätdetektor A
 6. Filter B
 7. Mätdetektor B
 8. Optikmodul
 9. Lampmodul
Mätning
Mätprincip

Enkanals-ljusabsorbtion

Tvåkanals-ljusabsorbtion

Mätvåglängd(er)

385, 400, 430, 470, 525, 620, 670, 750, 1000 nm, andra på begäran

385/430, 385/550, 385/620, 400/550, 400/620, 420/700, 430/525, 430/620, 430/700, 460/620, 470/620, 470/700, 525/620, 525/700, 550/800, 620/800, 660/750, 670/550, 670/750, 1000/800 nm, andra på begäran

Detektor(er)

1 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslad)

2 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslade)

Mätområde

fritt valbart mellan

0–0,05 bis 2,8 CU

(beroende på vilket filter som används)

(Vår produktexpert kan ange applikationsspecifika mätområden.)

fritt valbart mellan

0–0,05 bis 3 CU

(beroende på vilket filter som används)

(Vår produktexpert kan ange applikationsspecifika mätområden.)

Optisk vägslängd

1 - 1000 mm

Kalibrering

CU (koncentrationsenheter) applikationsspecifik kalibrering

Ljuskälla

Speciell vitglödgad lampa 5,0 V DC, 970 mA

normal hållbarhet:3 till 5 år (25 000 till 40 000 timmar)

Upplösning

< ± 0,05 % för respektive mätområde

Reproducerbarhet

< ± 0,5 % för respektive mätområde

Linearitet

< ± 1 % för respektive mätområde (applikationsspecifik)

Skyddsklass

Alla optiska delar är dimensionerade minst enligt skyddsklass IP65.

Mätcell
Material

Rostfritt stål 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462, Titan 3.7035 (Grade 2), Hastelloy 2.4602 (C22), plast TFM4215, PVC, ... andra på begäran

Nominell bredd

1/4 in till 6 in (DN 6 till DN 150), ... andra på begäran

Processanslutning

Fläns (ASME, DIN, JIS), klämmor (TC, ISO, DIN), rörgänga (NPT, DIN), sanitär gänga (DIN 11851), rörändar (DIN, ISO, OD), Varivent, ... andra på begäran

Processtryck

10 mbar till 100 bar (0,15 psi till 1450 psi) – på begäran högre beroende på processanslutning, material och design

Fönster

1-Pyrex®, 2-safir, 3-safir Biotech

Fönstertätningar

Silikon (FDA), Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Class VI), Kalrez® 4079, ... andra på begäran

Temperaturdimensionering
Processtemperatur

Kontinuerlig temperatur:0–120 °C (32–248 °F)

topp 15 min/dag:0-150 °C (32-302 °F)

Processtemperatur
HT-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–240 °C (-22-464 °F)

topp 15 min/dag:-30-260 °C (-22-500 °F)

Processtemperatur
EX-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–120 °C (-22–248 °F)

topp 15 min/dag:-30-150 °C (-22-302 °F)

Processtemperatur
EX-HT-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–240 °C (-22-464 °F)

topp 15 min/dag:-30-260 °C (-22-500 °F)

Omgivningstemperatur

Drift:0–40 °C (32–104 °F)

Drift:-30–40 °C (-22–104 °F) med HT- / EX- / EX-HT-alternativ

Transport:-20-70 °C (-4-158 °F)

Explosionsskyddat
Explosionsskyddat

inget

Explosionsskyddat
EX-ALTERNATIV (EN-D)

Sensorarm för det explosionsskyddade utförandet enligt ATEX (EN-D)
tillstånd: DMT 02 ATEX E 175 X
tillstånd: DMT 02 ATEX E 176 X

Explosionsskyddat
EX-ALTERNATIV (FM-D)

Sensorarm för det explosionsskyddade utförandet enligt FM (FM-D) – tillstånd: FMG J. I. 3013884

Kalibrering
Kalibreringsadapter

inget

Kalibreringsadapter VB

Filteradapter FH03 (dektektorsidan) för kalibreringsfilter för sensorkontroll

Den angivna tryck- och temperaturdimensioneringen kan vara begränsad - se bruksanvisningen. Val av rätt material för alla medieberörda delar ligger enbart i användarens ansvar. Ändringar av uppgifter förbehålls.

Sidans början