Urządzenia firmy optek mogą mierzyć zmętnienie, absorbcję UV-VIS-NIR, barwę, koncentrację zawiesiny, odczyn pH i przewodność przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych w celu zapewnienia precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Firma optek oferuje atrakcyjne cenowo i długofalowe rozwiązania techniczne, oferując wysokiej jakości, precyzyjne urządzenia do kontroli parametrów technologicznych . Bogata oferta firmy optek obejmuje przepływowe instrumenty do pomiaru zmętnienia, czujniki prętowe do pomiarów stężeń oraz laboratoryjne mierniki zmętnienia. Umożliwiają one rozwiązanie wszystkich problemów związanych z kontrolą procesów technologicznych.