Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

C4000 – fotometrisk omvandlare

Översikt

C4000 – fotometrisk omvandlare

Den fotometriska omvandlaren Control 4000 är dimensionerad för användning med optek-sensorer (UV-, VIS-, NIR- strålljussensorer; ultraviolett, synligt område, nära infrarödområdet).

På grafikdisplayen kan absorbtion, transmission och koncentration i realtid och i en valfri enhet som CU, OD, %-Tr., ppm (DE), EBC, FTU, g/l och många andra visas.

Mätvärdena kan även framställas som klartext, balk- eller trendvisning. Fabriksnollpunkten är en extra funktion för strålljussensorer. En sekundär användarnollpunkt finns tillgänglig för tilläggs-offset. Dessutom kan offset och faktor anpassas. Denna manuella inställning kan användas för kompensation av långvariga processpecifika störningar.

Control 4000 finns tillgänglig med olika konfigurationer för att uppfylla kraven på olika processkrav.

 • Flera fotometriska sensorer
 • Flera parametersatser
 • Flera överföringstabeller
 • Datalogg
 • Fabriksnollpunkt för strålljus-sensorer
 • Fjärrstyrning
 • Explosionsskyddade utföranden, FM och ATEX
Sensor C4000 Konfiguration
1 2 3 4 4101 4121 4151 4161 4201 4221 4251 4261 4202 4222 4252 4262 4322 4352 4362 4422 4452 4462
AF16 (AS16) - - - checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
AF16 (AS16) AF16 (AS16) - - - - checkmark checkmark checkmark
AF16 (AS16) AF26 eller AF45 eller TF16 - - - - - checkmark checkmark
AF26 - - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
AF26 AF26 eller AF45 eller TF16 - - - - - - checkmark
AF45 - - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
AF45 AF45 eller TF16 - - - - - - checkmark
AF46 - - - - - - - checkmark
TF16 - - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
TF16 TF16 - - - - - - checkmark
ASD12 eller ASD25 - - - checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
ASD12 eller ASD25 ASD12 eller ASD25 - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
ASD12 eller ASD25 ASD12 eller ASD25 ASD12 eller ASD25 - - - - checkmark checkmark
ASD12 eller ASD25 ASD12 eller ASD25 ASD12 eller ASD25 ASD12 eller ASD25 - - - - checkmark

Visningsläge

 • 1–4 värden som visas samtidigt (kan konfigureras)
 • Numerisk visning med balkvisning och inställbart larm
 • Trendvisning
C4000 C8000

Fjärrstyrning

 • Parametersats (t.ex. mät-område)
 • Nollpunkt
 • Grepp

Mjukvara - verktyg

 • 8 parametersatser (inkl. mätområde, larm, display osv.)
 • 16 överföringstabeller (upp till 11 punkter)
 • 8 offset och faktortabeller
 • Nollpunktsinställning (manuell eller fjärr)
 • Fabriksnollpunkt (endast strålljussensor)
 • Lösenordsskydd (på tre nivåer eller utan)
 • Minne (permanent) för alla konfigurations- och protokolldata
C4000 Back panel
C4000 Konfiguration 4101 4201 4202 4121 4221 4222 4322 4422
1 Detektoringångar (optek) 1 2 2 1 2 2 3 4
2 Nätanslutning 115/230 eller 24 V checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
3 Fjärr-IN: (nollpunkt, mätområde, grepp) - - - checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
4 Reläutgångar 3 3 3 3 3 3 3 3
Felsäkerhetsrelä (aktivt) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
5 Lamputgångar (optek) 1 1 2 1 1 2 2 2
6 mA-utgångar (0/4–20 mA) 2 2 4 2 2 4 4 4
7 mA-ingångar (4–20 mA) - - - 2 2 2 2 2
pH-sond - (endast med C8000)
Konduktivitet (optek ACF) - (endast med C8000)
explosionsskyddat (tillval) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark

Sidans början

Tekniska data

C4000 C8000
Hus

19"-version för montering i kontrollskåp 3 HE / 42 TE

Mått:B 213,0 mm (8,39 in) H 128,4 mm (5,06 in) D 230,0 mm (9,05 in)

Material:rostfritt stål/polyester/silikon/glas/diverse plaster

Skyddsklass:framsidan IP40/baksidan IP20 (nätanslutning skyddad mot tillfällig kontakt)

Display

LCD-grafikdisplay svart på vitt (240 x 128 pixel), LED-bakgrundsljus

Manövrering

Membranknappsats med 18 knappar

Systemklocka

Exakthet ca 1 minut/månad (batteriets hållbarhet ca 15 år)

LED

1 LED (grön):Drift

1 LED (blinkar röd):Systemfel

3 LED-lampor (gul):Larm I, II, III

1 LED (grön):Drift

1 LED (blinkar röd):Systemfel

Datalogg

4 mätvärden parallellt

(ringminne för ca 25 000 tidpunkter x 4)

(intervall: 1/sekund – 1/timme)

8 mätvärden parallellt

(ringminne för ca 12 500 tidpunkter x 8)

(intervall: 1/sekund – 1/timme)

Sensoringångar

1–4 för fotometriska optek-sensorer

4 för fotometriska optek-sensorer

2 för optek-konduktivitetssensorer

2 för pH-sonder (temperaturkompenserad)

Sensoringångar
(explosionsskyddade)

Tillval:1–4 för fotometriska optek-sensorer (egensäkra)

ingen uppgift
mA-ingångar

Tillval:

2 x 4–20 mA (funktionellt galvaniskt isolerad)

exakthet:< 0,5 %

upplösning:< 0,05 %

belastning:< 200 Ohm

ingen uppgift
Fjärringångar

Tillval:7 x 24 V (19 ... 29 V DC), normal 6,0 mA för fjärr - mätområde, fjärr - nollpunkt, fjärr - grepp

Standard:4 x 24 V (19–29 V DC), normal 6,0 mA för fjärr - mätområde, fjärr - nollpunkt

Profibus® PA Interface

Tillval:

PROFIBUS® PA Profil, version 3.01, ändring 2

ingen uppgift
FOUNDATION™ Fieldbus gränssnitt

Tillval:

FOUNDATION™ Fieldbus H1 (IEC 61158-2)

sensor - lamputgångar

1 eller 2 lampförsörjningar för fotometriska optek-sensorer

4,5 ... 8,5 V DC

1 lampförsörjning för fotometriska optek-sensorer

4,5 ... 7,8 V DC

mA-utgångar

2 eller 4 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(funktionellt galvaniskt isolerad)

exakthet:< 0,5 %

upplösning:< 0,05 %

belastning:< 600 Ohm

8 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(funktionsmässigt galvaniskt isolerad)

exakthet:< 0,5 %

upplösning:< 0,05 %

belastning:< 600 Ohm

Reläutgångar

3 självständiga mjukvaru-konfigurativa reläkontakter

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

för larm eller statusfeedback

startfördröjning: 0–999 sekunder

ingen uppgift
Felsäkerhetsutgång

1-polig kontakt för lamp- resp. systemfel (aktiv)

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

Seriell kommunikation

bidirektionalt RS-232-gränssnitt på frontpanelen (med optek PC-överföringsmjukvarupaket)

Konfigurationsuppladdning och -nerladdning, nerladdning av data från dataloggen

Kabellängder (sensor)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ... 100 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ... 328 ft)

Kabellängder > 100 m på begäran, upp till 1000 m (3280 ft)

Sensorer: AS56 / AS16: max: 50 m

Sensorer: ASD: 2, 3, 5 eller 10 m (7, 10, 16 or 33 ft.)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ft)

Sensorer: ASD: 2, 3, 5 eller 10 m (7, 10, 16 eller 33 ft.)

Nätanslutning

115 / 230 V AC, omkopplingsbar (93,5–132 / 187–264 V AC, 47–64 Hz) eller 24 V AC / DC (AC: 20,4–26,4 V AC, 47–64 Hz; DC: 20,4–28,8 V DC)

elförbrukning:< 50 VA

Omgivningsvillkor

Drifttemperatur (ingen solstrålning):

omvandlare:-10–55 °C (14–131 °F)

som tillval hus av rostfritt stål S19-42 (IP65):-20–45 °C (-4–113 °F)

som tillval hus av plast B19-42 (IP66):-10–40 °C (14–104 °F) (endast C4000)

som tillval hus EX-d (IP65):-20–40 °C (-4–104 °F) (endast C4000)

Transporttemperatur (ingen solstrålning):-20–70 °C(-4–158 °F)

Mjukvaruspråk

engelska, tyska, franska, spanska, nederländska, portugisiska, ryska

Ändringar av uppgifter förbehålls.

Sidans början

PROFIBUS® PA & FOUNDATION™ Fieldbus

PROFIBUS® PA

 • Uppfyller profilspecifikation Analyser för processautomation (version 3.01)
 • Cykliskt:
  • 4 mätvärden, vardera med 4x gränsvärde och status
  • status över alla 4 reläer
  • 2 mätvärdesingångar
 • Acykliskt:
  • Nollpunkt, grepp, produktbyte, monitorer, felkoder
 • GSD- och EDD-fil liksom DTM-fil för FDT-gränssnitt ingår i leveransen
 • Anslutning till PROFIBUS® DP via segmentkopplare möjlig

FOUNDATION™ Fieldbus

 • Uppfyller FOUNDATION™ Fieldbus H1 (IEC 61158-2)
 • Registrerade funktionsblock: 1xRB, 8xAI(s), 4xDI(s), 2xAO(s)
 • H1 Profile Class: 31P, 32L
 • H1 Device Class: Basic, Link Master
 • 4 mätvärden med status (C8000 8 mätutgångar med status)
 • 4 reläer med status (C8000 1 relä med status)
 • 2 mätvärdesingångar (endast C4000)
 • Med optek-specifik resursblockparameter: Nollpunkt, grepp, produktbyte
 • Device Description (DD) och Capabilities Files ingår i leveransen
C4000 PROFIBUS Back panel
C4000 Konfiguration
8 PROFIBUS® PA 4151 4251 4252 4352 4452
FOUNDATION™ Fieldbus 4161 4261 4262 4362 4462
1 Detektoringångar (optek) 1 2 2 3 4
2 Nätanslutning 115/230 eller 24 V checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
3 Fjärr-IN: (nollpunkt, mätområde, grepp) - - - - -
4 Reläutgångar 3 3 3 3 3
Felsäkerhetsrelä (aktivt) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
5 Lamputgångar (optek) 1 1 2 2 2
6 mA-utgångar (0/4–20 mA) 2 2 4 4 4
7 mA-ingångar (4–20 mA) - - - - -
pH-sond - (endast med C8000)
Konduktivitet (optek ACF) - (endast med C8000)
explosionsskyddat (tillval) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark

Sidans början