Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

Transferprogram till datorer

Transferprogram till datorer

Datorns överföringsprogram möjliggör kommunikation mellan omvandlare och dator via en RS-232-anslutning. Lättbegriplig dokumentation och enkel inställning, inklusive identisk inställning av flera omvandlare.

I den avancerade versionen står dessutom en matematikmodul till förfogande för komplexa mätuppgifter och möjlighet att skapa parametrar i datorn.

Omvandlare till dator:

  • Parametersats
  • Onlinetrenddata
  • Datalogg

Dator till omvandlare:

  • Parametersats
  • Mjukvaruuppdatering
  • Matematikmodul (endast C4000)

Sidans början