optek inline mätinstrument mäter grumlighet, UV-VIS-NIR-absorption, färg, koncentration, pH och ledningsförmåga med hjälp av innovativa teknologier för exakta och tillförlitliga resultat. optek levererar kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar tack vare kvalitativt högvärdiga och exakta instrument för processövervakning. Med en mångsidig produktlinje, inklusive våra inline grumlighetsmätinstrument, stavsensorer för koncentrationsmätningar och laboratoriemätinstrument går det att lösa processövervakning av alla tillverkningssteg med hjälp av optek.