Världsomspännande lösningar för processövervakning inline

Turbiditetssensorer AF16-N / TF16-N

optek TF16-EX-HT-N Strålljus, tvåkanals-turbiditetssensor

Typiska applikationer:

 • Separatorstyrning, masskoncentration (AF16-N)
 • Filterkontroll, olja i vatten (TF16-N)

Översikt

Modellerna AF16-N och TF16-N är högprecisa turbiditetssensorer som används inom olika industrigrenar. Sensorerna är dimensionerade för inline-drift och ger vid omfattande reproducerbarhet, linearitet och upplösning exakta koncentrationsenheter.

Konstruktionssättet med moduler erbjuder högsta möjliga anpassningsmöjligheter för olika processkrav. Alternativen omfattar elektropolerade mätceller, möjligheten till användning i områden med explosionsrisk (explosionsskyddat), kemikaliebeständiga material (glas av safir, titan, Hastelloy osv.) liksom högtemperatur- och högtrycksutföranden.

AF16-N (NIR-absorbtion/turbiditet)

En speciell vitglödgad lampa producerar en konstant ljusstråle som tränger genom processmediet. Försvagningen av ljusintensiteten som orsakas av absorbtionen och/eller spridning genom upplösta och oupplösta ämnen registreras av en kapslad silicium-fotodiod.

AF16-N mäter vid en våglängd från 730 till 970 nm (NIR) för att registrera koncentrationen av fasta ämnen oberoende av färg eller färgförändringar. Beroende på den optiska väglängden kan koncentrationer i procentområdet (t.ex. 0–10 %, OPL = 1 mm) eller i det lägre ppm-området (t.ex. 0–100 ppm, OPL = 160 mm) bestämmas.

TF16-N (strålljus/turbiditet)

Ljuset som partiklarna som befinner sig i mediet sprider (spår av suspenderande ämnen, oupplösta vätskor eller gasblåsor) registreras med en vinkel på 11° av åtta hermetiskt kapslade silicium-fotodioder. Samtidigt registreras det ljus som inte spridits av en referensfotodiod (jämförbar med en AF16-N). Denna unika tvåkanalsdesign kompenserar störningarna i bärarmediet. Sensorn kan kalibreras i ppm (DE), EBC eller FTU och mäter minsta partikelstorlekar liksom lägsta koncentrationer. Dessutom kan höga partikelkoncentrationer övervakas oberoende av färgen med hjälp av en direktljusdetektor.

OPL

Speciella fönster av enkel safir garanterar en särskilt hög motståndsförmåga mot alla slitande och aggressiva medier. Med rätt kombination av mätceller och fönster, som finns tillgängliga i olika längder, kan OPL (optisk väglängd = avstånd mellan fönstren) anpassas till mätkraven så att små resp. stora mätområden kan täckas vid högsta upplösning.

Sidans början

Tekniska data

AF16-N TF16-N
Schematiska
 1. Mätcell
 2. Fönster
 3. Filter
 4. Mätdetektor
 5. Optikmodul
 6. Lampmodul
 1. Mätcell
 2. Fönster
 3. Fokuserande optik
 4. Detektor 0° (Abs.)
 5. Åtta 11°-detektorer
 6. Optikmodul
 7. Lampmodul
Mätning
Mätprincip

Enkanals-ljusabsorbtion

Enkanals-ljusabsorbtion och Tvåkanals-strålljusabsorbtion (11°)

Mätvåglängd(er)

730 nm - 970 nm

Detektor(er)

1 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslad)

1 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslad, abs.)

8 silicium-fotodiod (hermetiskt kapslad, 11°)

Mätområde NIR-absorbtion

fritt valbart mellan :

 • 0–0,05 till 6 CU
 • 0–50 till 40 000 ppm (DE)
 • 0–20 till 16 000 FTU
 • 0–5 till 4 000 EBC

fritt valbart mellan:

 • 0–0,05 till 5 CU
 • 0–50 till 8 000 ppm (DE)
 • 0–20 till 3 200 FTU
 • 0–5 till 800 EBC
Mätområde strålljussensor (11°) ingen uppgift

fritt valbart mellan:

 • 0–0.5 till 500 ppm (DE)
 • 0–0.2 till 200 FTU
 • 0–0.05 till 50 EBC
 • (högre, t.ex. 100 EBC, vid reducerad upplösning och exakthet)
Optisk vägslängd

1 - 1000 mm

40 mm standard (10–60 mm vid reducerad exakthet)

Kalibrering

Abs: CU (koncentrationsenheter) applikationsspecifik kalibrering

Abs: CU (koncentrationsenheter) applikationsspecifik kalibrering Grundkalibrering 11°: i ppm (DE) / FTU / EBC

Ljuskälla

Speciell vitglödgad lampa 5,0 V DC, 970 mA

normal hållbarhet:3 till 5 år (25 000 till 40 000 timmar)

Upplösning

< ± 0,05 % för respektive mätområde

Reproducerbarhet

< ± 0,5 % för respektive mätområde (strålljus < ± 0,3 %)

Linearitet

< ± 1 % för respektive mätområde (applikationsspecifik)

Skyddsklass

Alla optiska delar är dimensionerade minst enligt skyddsklass IP65.

Mätcell
Material

Rostfritt stål 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462, Titan 3.7035 (Grade 2), Hastelloy 2.4602 (C22), plast TFM4215, PVC, ... andra på begäran

Nominell bredd

1/4 in till 6 in (DN 6 till DN 150), ... andra på begäran

Processanslutning

Fläns (ASME, DIN, JIS), klämmor (TC, ISO, DIN), rörgänga (NPT, DIN), sanitär gänga (DIN 11851), rörändar (DIN, ISO, OD), Varivent, ... andra på begäran

Processtryck

10 mbar till 100 bar (0,15 psi till 1450 psi) – på begäran högre beroende på processanslutning, material och design

Fönster

1-Pyrex®, 2-safir, 3-safir Biotech

Fönstertätningar

Silikon (FDA), Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Class VI), Kalrez® 4079, ... andra på begäran

Temperaturdimensionering
Processtemperatur

Kontinuerlig temperatur:0–120 °C (32–248 °F)

topp 15 min/dag:0-150 °C (32-302 °F)

Processtemperatur
HT-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–240 °C (-22-464 °F)

topp 15 min/dag:-30-260 °C (-22-500 °F)

Processtemperatur
EX-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–120 °C (-22–248 °F)

topp 15 min/dag:-30-150 °C (-22-302 °F)

Processtemperatur
EX-HT-ALTERNATIV

Kontinuerlig temperatur:-30–240 °C (-22-464 °F)

topp 15 min/dag:-30-260 °C (-22-500 °F)

Omgivningstemperatur

Drift:0–40 °C (32–104 °F)

Drift:-30–40 °C (-22–104 °F) med HT- / EX- / EX-HT-alternativ

Transport:-20-70 °C (-4-158 °F)

Explosionsskyddat
Explosionsskyddat

inget

Explosionsskyddat
EX-ALTERNATIV (EN-D)

Sensorarm för det explosionsskyddade utförandet enligt ATEX (EN-D)
tillstånd: DMT 02 ATEX E 175 X
tillstånd: DMT 02 ATEX E 176 X

Explosionsskyddat
EX-ALTERNATIV (FM-D)

Sensorarm för det explosionsskyddade utförandet enligt FM (FM-D) – tillstånd: FMG J. I. 3013884

Kalibrering
Kalibreringsadapter

inget

ingen uppgift
Kalibreringsadapter VB

Filteradapter FH03 (dektektorsidan) för kalibreringsfilter för sensorkontroll

ingen uppgift
Den angivna tryck- och temperaturdimensioneringen kan vara begränsad - se bruksanvisningen. Val av rätt material för alla medieberörda delar ligger enbart i användarens ansvar. Ändringar av uppgifter förbehålls.

Sidans början