Řešení pro sledování inline procesů v celosvětovém měřítku

C8000 - univerzální konvertor

Přehled

C8000 - univerzální konvertor

Univerzální konvertor Control 8000 pracuje současně s fotometrickými senzory optek a také dvěma sondami pH a dvěma vodivostními senzory (patentovaná série optek ACF).

Všechny naměřené hodnoty (2 x optické, 2 x pH, 2 x vodivost a 2 x teplota) se přenáší přes 8 standardních mA výstupů a lze je znázornit jako prostý text a/nebo sloupcový diagram.

Kombinací C8000 a vodivostních senzorů ACF60 lze pokrýt jediným senzorem široké dynamické pásmo od 0–10 µS/cm do 0–850 mS/cm.

Control 8000 je dodáván v různých konfiguracích, tak aby splnil rozličné požadavky vašeho procesu

 • 1 nebo 2 fotometrické senzory
 • 2 vodivostní senzory
 • 2 pH senzory
 • několik sad parametrů
 • několik tabulek linearizace
 • datalogger
 • výrobcem nastavená nula pro senzory rozptýleného světla
 • dálkové řízení
C8000 Kombinace senzorů
1 senzor AF, AS nebo TF nebo 2 senzory ASD
AF16 VIS-NIR absorpce 1
AS16 VIS-NIR absorpce 1
AF26 Dvoukanálový, barva 1
AF45 UV absorpce 1
AF46 Dvoukanálový, UV 1
TF16 11° rozptýlené světlo 1
ASD12 NIR absorpce 2
ASD25 NIR absorpce 2
4 elektrochemické senzory
Sonda pH 2
Vodivost optek ACF (6-pólový) 2

Dálkové řízení

 • sada parametrů
 • nula

Modus zobrazení

 • 2-8 současně zobrazovaných hodnot (konfigurovatelné)
 • číselný ukazatel se sloupcovým diagramem
C8000 C8000 C8000

Softwarové nástroje

 • 8 sad parametrů (včetně rozsahu měření, displeje atd.)
 • 16 tabulek linearizace (max. 11 bodů)
 • 8 tabulek nastavení offsetu a strmosti
 • automatická nula (ruční nebo dálkové)
 • výrobcem nastavená nula (jen senzory rozptýleného světla)
 • ochrana heslem (ve třech úrovních nebo bez)
 • energeticky nezávislá paměť pro všechna data konfigurace a protokolu
C8000 Back panel
C8000 – konfigurace C8480 C8486 C8080 C8086
1 Vstupy detektoru (optek) 4 4 - -
2 Napájení 115/230 nebo 24 V checkmark checkmark checkmark checkmark
7 Vzdálený vstup IN: (nula, rozsah měření, zastavení/zadržení) checkmark - checkmark -
Reléové výstupy - - - -
4 Bezpečnostní relé (aktivní) checkmark checkmark checkmark checkmark
5 Výstup lampy (optek) checkmark checkmark - -
6 mA výstupy (0/4–20 mA) 8 8 8 8
mA vstupy (4–20 mA) - (jen s C4000)
PROFIBUS® PA - (jen s C4000)
8 FOUNDATION™ Fieldbus - checkmark - checkmark
3 Sonda pH 2 2 2 2
Vodivost (optek ACF) 2 2 2 2
Do výbušného prostředí (volitelně) - (jen s C4000)
C8000 Back panel Foundation Filedbus

Začátek stránky

Technické údaje

C4000 C8000
Skříň

19"-verze pro montáž do rozvaděče 3 U /42 HP

rozměry:Š 213,0 mm (8,39 in) V 128,4 mm (5,06 in) H 230,0 mm (9,05 in)

materiál:ušlechtilá ocel / polyester / silikon / sklo / různé plasty

druh ochrany:přední IP40 / zadní IP20 (síťová přípojka chráněná proti náhodnému doteku)

Displej

LCD grafický displej černá na bílém (240 x 128 Pixelů), LED podsvícení

Ovládání

Klávesnice s 18 tlačítky

Systémové hodiny

přesnost cca. 1 minuta/měsíc (životnost baterie cca. 15 let)

LED

1 LED (zelená):provoz

1 LED (červená blikající):selhání systému/systémové selhání

3 LEDs (žluté):alarm I, II, III

1 LED (zelená):provoz

1 LED (červená blikající):selhání systému/systémové selhání

Datalogger

4 paralelně naměřené hodnoty

(kruhová pamět pro cca 25.000 referenčních/vztažných bodů x 4)

(interval: 1/sekunda – 1/hodina)

8 paralelně naměřené hodnoty

(kruhová pamět pro cca 12.500 referenčních/vztažných bodů x 8)

(interval: 1/sekunda – 1/hodina)

Senzorové vstupy

1-4 pro fotometrické senzory optek

4 pro fotometrické senzory optek

2 pro vodivostní senzory optek

2 pro sondy pH (teplotně kompenzované)

Senzorové vstupy
(ohnivzdorně chráněné)

volitelně:1–4 pro fotometrické senzory optek (jiskrově) zabezpečené/bezpečné

n/a
mA vstupy

volitelně:

2 x 4–20 mA (funkčně galvanicky izolováno)

přesnost:< 0,5 %

rozlišení:< 0,05 %

zátěž:< 200 Ohm

n/a
Vzdálené vstupy IN

volitelně:7 x 24 V (19 ... 29 V DC), typicky 6,0 mA pro dálkové nastavení rozsahu, dálkovou nulu, dálkové zastavení/zadržení

standard:4 x 24 V (19–29 V DC), typicky 6,0 mA pro dálkové nastavení rozsahu, dálkovou nulu

Rozhraní provozní sběrnice
PROFIBUS® PA

volitelně:

PROFIBUS® PA profil, verze 3.01, dodatek 2

n/a
Rozhraní FOUNDATION™ Fieldbus

volitelně:

FOUNDATION™ Fieldbus H1 (IEC 61158-2)

Výstupy lampy senzoru

1 nebo 2 napájení lampy pro fotometrické senzory optek

4,5 ... 8,5 V DC

1 napájení lampy pro fotometrické senzory optek

4,5 ... 7,8 V DC

mA výstupy

2 nebo 4 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(funkčně galvanicky izolováno)

přesnost:< 0,5 %

rozlišení:< 0,05 %

zátěž:< 600 Ohm

8 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(funkčně galvanicky izolovánoo)

přesnost:< 0,5 %

rozlišení:< 0,05 %

zátěž:< 600 Ohm

Reléové výstupy

3 konfigurovatelné kontakty relé

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

pro alarm nebo zpětné hlášení o stavu

nastavitelný odklad spuštění: 0–999 sekund

n/a
Bezpečný výstup

1 jednopólový alarmový kontakt pro případ selhání lampy nebo systému (aktivní)

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

Sériová komunikace

dvousměrové rozhraní RS-232 na předním panelu (s PC-přenosovým softwarovým paketem optek)

upload a download konfigurace, download dat z dataloggeru

Délky kabelů (senzor)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ... 100 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ... 328 ft)

délky kabelu > 100 m na vyžádání, do 1000 m (3280 ft)

senzory: AS56 / AS16: max: 50 m

Senzory: ASD: 2, 3 ,5 nebo 10 m (7, 10, 16 nebo 33 ft)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ft)

Senzory: ASD: 2, 3, 5 nebo 10 m (7, 10, 16 nebo 33 ft)

Napájení

115 / 230 V AC, přepínatelná (93,5–132 / 187–264 V AC, 47–64 Hz) nebo 24 V AC / DC (AC: 20,4–26,4 V AC, 47–64 Hz; DC: 20,4–28,8 V DC)

příkon:< 50 VA

Podmínky prostředí

provozní teplota (bez slunečního osvitu):

konvertor:-10–55°C (14–131°F)

s volitelnou skříní z ušlechtilé oceli S19-42 (IP65):-20–45°C (-4–113°F)

s volitelnou plastovou skříní B19-42 (IP66):-10–40°C (14–104°F) (jen C4000)

s volitelnou skříní EX d (IP65):-20–40°C(-4–104°F)(jen C4000)

teplota při přepravě a skladování (bez slunečního osvitu):-20–70°C (-4–158 °F)

Jazyky softwaru

Angličtina, němčina, francouzština, španělština, holandština, portugalština, ruština

Změny údajů vyhrazeny.

Začátek stránky