Řešení pro sledování inline procesů v celosvětovém měřítku

Tyčové senzory AS16 / AS56

optek AS16-VB-N jednokanálová absorpční sonda s volitelným kalibračním adaptérem

Typické aplikace:

 • buněčná hustota fermentace (AS16-N)
 • fázové rozhraní mléka a vody (AS56-N)
 • míchání nápojů (AS16-F)
 • fázové rozhraní piva a vody (AS56-F)

Přehled

Modely AS16 a AS56 jsou vysoce přes-né senzory k měření zákalu (AS16-N a AS56-N) příp. barvy (AS16-F a AS56-F), které se používají v různých průmyslových odvětvích. Senzory jsou dimenzovány pro provoz in-line a při vynikající opakovatelnosti, linearitě a rozlišení dodávají přesné hodnoty koncentrace.

AS16

V případě senzorů ze série AS16 se jedná o tyčové senzory optek z horního výkonnostního pásma. Velký výběr různých optických vzdáleností a hloubek ponoření v kombinaci s volitelnými kalibračními filtry a elektrolyticky leštěnou ušlechtilou ocelí splňuje všechny požadavky biotechnologického průmyslu.

AS56

AS56, jehož design s konstrukcí okénka bez těsnění vychází z designu AS16, se zpravidla používá v aplikacích určených pro potraviny a nápoje. Omezené kolísání dovoluje nákladově výhodné měření (fázové rozhraní).

NIR-absorpce (zákal) VIS-absorpce (barva)

Speciální wolframová lampa produkuje konstantní proud paprsků pronikající procesním médiem. Útlum intenzity světla způsobený absorpcí a/nebo rozptylem rozpuštěných a nerozpuštěných látek zaznamenává zapouzdřená křemíková fotodioda. AS16-N (AS56-N) používá světlo v rozsahu vlnových délek od 730 do 970 nm pro měření koncentrace pevných látek nezávisle na barvě nebo změnách barvy (např. koncentrace kvasnic v pivu během vyprazdňování nádrže). AS16-F (AS56-F) používá specifickou vlnovou délku ve viditelné oblasti pro měření barvy v kapalinách s nízkým zákalem nebo bez zákalu (např. pivo ve vodě během fázové změny).

OPL

optek AS16-N jednokanálová absorpční sonda

Speciální okénka ze safíru zajišťují mimořádně vysokou odolnost proti všem abrazivním a agresivním médiím. Pokrokovou výrobní technologií optek lze namontovat okénka bez těsnění nebo lepidel, takže se po celou dobu životnosti nemusejí udržovat. Se správně zvolenou OPL (optickou dráhou = mezera mezi okénky) lze splnit všechny požadavky měření, takže při nejvyšším rozlišení jsou pokryty malé, příp. velké rozsahy měření.

Ověřitelný podle NIST (Národní úřad pro standardizaci)

Pomocí kalibračního příslušenství ověřitelného podle NIST (jen AS16) je dosažena maximální míra spolehlivosti měření.

Začátek stránky

Technické údaje

AS16 AS56
Schéma
 1. OPL
 2. okénko
 3. modul lampy
 4. modul optiky (vč. filtru)
 5. Modul detektoru

Bez těsnění okénka

Měření
Princip měření

Jednokanálová absorpce světla

Měřená vlnová délka (měřené vlnové délky)

AS16-N:730-970 nm

AS16-F:430, 550 nebo 620 nm

AS56-N:730-970 nm

AS56-F:430 nm

Detektor(y)

1 křemíková fotodioda (hermeticky zapouzdřená)

Rozsah měření

AS16-N:

volitelně mezi
0–0,05 až 6 CU

AS16-F:

volitelně mezi
0–0,05 až 2 CU

(v závislosti na vlnové délce)

AS56-N:

volitelně mezi
0 – 4 CU

AS56-F:

volitelně mezi
0 – 1,5 CU

Optická dráha

1, 5, 10, 20 nebo 40 mm

5 nebo 10 mm

Kalibrace

CU (jednotky koncentrace) kalibrace v závislosti na aplikaci

Světelný zdroj

speciální wolframová lampa bíle zářící 5,0 V DC, 970 mA

typická životnost:3 až 5 let (25.000 až 40.000 hodin)

speciální wolframová lampa bíle zářící 5,0 V DC, 450 mA

typická životnost:3 až 5 let (25.000 až 40.000 hodin)

Rozlišení

< ± 0,05 % daného rozsahu měření

< ± 0,5 % daného rozsahu měření

Opakovatelnost

< ± 0,5 % daného rozsahu měření

< ± 1,0 % daného rozsahu měření

Linearita

< ± 1 % daného rozsahu měření (specificky podle aplikace)

< ± 2 % daného rozsahu měření
(specificky podle aplikace)

Druh ochrany

Všechny optické díly jsou dimenzované min. podle druhu ochrany IP65.

Přizpůsobení procesu
Materiál

díly přicházející do styku s médii:nerezová ocel 1.4435 (SS 316 L) dF < 1 %, BN2

povrch:elektrolyticky leštěný Ra < 0,4 µm

tělo senzoru:nerezová ocel 1.4571 (SS 316 Ti)

díly přicházející do styku s médii:nerezová ocel 1.4435 (SS 316 L)

povrch:elektrolyticky leštěný Ra < 0,8 µm

tělo senzoru:nerezová ocel 1.4571 (SS 316 Ti)

Připojení portu

závit G1–1/4 in, ISO 228/1 pro napojení AS25 (podobně hrdlo Ingold)

průměr:25 mm (D = 25 H7)

drážka O-kroužku pro délky portu 30 mm a 60 mm

Těsnění portu

O-kroužek 18,64 x 3,53 mm EPDM (FDA / USP Class VI)

Hloubka ponoření

35 mm (1,38 in) + OPL při délce portu 60 mm (2,36 in)

135 mm (5,31 in) + OPL při délce portu 60 mm (2,36 in)

35 mm (1,38 in) + OPL při délce portu 60 mm (2,36 in)

Procesní tlak

10 mbar až 20 bar (0,15 psi až 290 psi)

10 mbar až 10 bar (0,15 psi až 145 psi)

Okénko

safír (bez těsnění)

Montážní příslušenství
 • návarek
 • adaptér Varivent (50.00)
 • klampový adaptér 38,1 a 50,8 mm (1,5 a 2,0 in)
 • optek T-kusy DIN 11850 (DN50–DN100)
 • optek T-kusy OD (BS4821-1) 50,8–101,6 mm (2,0–4,0 in)
Teplotní dimenzování
Procesní teplota

Trvalá teplota:0–100°C (32–212°F)

špička 60 min./den:0–150°C (32–302°F)

Trvalá teplota:0–90°C (32–194°F)

špička 60 min./den:0–100°C (32–212°F)

Teplota okolí

Provoz:0–40°C (32–104°F)

Transport:-20–70°C (-4–158°F)

Kalibrace
Kalibrační adaptér

žádné

n/a
Kalibrační adaptér VB

Adaptér FH03 pro kalibrační filtr (na straně detektoru) ke kontrole senzoru

n/a
Uvedené dimenzování tlaku může být omezeno – viz návod k obsluze. Volba správného materiálu pro všechny díly přicházející do styku s médii je výhradně na zodpovědnosti uživatele. Změny údajů vyhrazeny.

Začátek stránky

Montážní příslušenství


 • Tri-Clamp

 • Varivent

 • návarek 15°

 • návarek 0°

 • T-kus

Začátek stránky