Řešení pro sledování inline procesů v celosvětovém měřítku

Kalibrace systému

Přehled

Kalibrační příslušenství optek bylo speciálně vyvinuto pro kalibraci bez kontaminace procesu a kontrolu systémů optek.

UV-senzory

Pro zajištění spolehlivého měření jsou k dostání tři série kalibračních filtrů. Filtry série UV-L se používají pro kalibraci fotometrické přesnosti a linearity. Filtry série UV-B kontrolují integrální blokování, zatímco filtry série UV-S slouží ke kontrole dlouhodobého výkonu senzoru.

Senzory VIS/NIR

Pro každou vlnovou délku (rozsah měření) je k dostání speciální sada pevných filtrů, takže lze dosáhnout optimálního výkonu měření. Kalibrační filtry se používají pro kalibraci fotometrické přesnosti a linearity.

Ověřitelný podle NIST (národní úřad pro standardizaci)

Všechny UV/VIS filtry optek se dodávají s certifikátem ověřitelnosti podle NIST (národní úřad pro standardizaci) (National Institute of Standards and Technology). Laboratoř optek je za účelem řízení jakosti a zajištění krátké celkové realizační doby recertifikace filtrů vybavena kvalitním spektrometrem ověřitelným podle NIST (národní úřad pro standardizaci).

Koncepce

Kalibrace optek nabízí m.j. následující výhody:

  • Jen jeden filtr (sada filtrů) pro několik senzorů pro konstantní kalibraci.
  • K recertifikaci se musí poslat zpět jen filtry; senzor může zůstat v provozu.

kalibrační filtr UV-L

Jmenovitá absorpce: 0,45, 0,9, 1,8 a 2,4 CU

kalibrační filtr UV-B

Jmenovitá absorpce: > 3 CU

kalibrační filtr UV-S

Jmenovitá absorpce: v závislosti na aplikaci

kalibrační filtr VIS-L

Jmenovitá absorpce: 0,45, 0,9 a 1,8 CU

kalibrační filtr NIR-L

Jmenovitá absorpce: 0,45, 0,9 a 1,8 CU

kalibrační kufr

Obsahuje až sedm kalibračních filtrů.

Začátek stránky

kalibrační kyveta

Díky unikátní kalibrační kyvetě FH03 lze provádět kalibraci výrobku bez zásahu do potrubí. Uživatel může přiřadit absorpční signály ke koncentraci výrobku nebo referenčnímu standardu, takže měření v laboratoři a v procesu lze snadno porovnat.

Začátek stránky