Řešení pro sledování inline procesů v celosvětovém měřítku

Senzory zákalu AF16-N / TF16-N

optek TF16-EX-HT-N Rozptýlené světlo, dvoukanálový senzor zákalu

Typické aplikace:

 • řízení separace, koncentrace vlákniny (AF16-N)
 • kontrola filtru, olej ve vodě (TF16-N)

Přehled

Modely AF16-N a TF16-N jsou vysoce přesné senzory zákalu používané v různých průmyslových odvětvích. Senzory jsou dimenzovány pro provoz in-line a při vynikající opakovatelnosti, linearitě a rozlišení dodávají přesné hodnoty koncentrace.

Modulová konstrukce senzorů nabízí nejvyšší míru přizpůsobitelnosti různým procesním požadavkům. Volitelné provedení zahrnuje elektrolyticky leštěná těla senzorů a detektorů, možnost použití v prostorách ohrožených výbuchem (s ohnivzdornou ochranou), chemicky odolné materiály (okénka ze safíru, titan, Hastelloy atd.) a také vysokoteplotní a vysokotlaká provedení.

AF16-N (NIR absorpce / zákal)

Speciální wolframová lampa produkuje konstantní proud paprsků pronikající procesním médiem. Útlum intenzity světla způsobený absorpcí a/nebo rozptylem rozpuštěných a nerozpuštěných látek. Zapouzdřená křemíková dioda.

AF16-N používá světlo o vlnové délce od 730 do 970 nm (NIR) k měření koncentrace pevných látek nezávisle na barvě nebo změnách barvy. V závislosti na optické vzdálenosti mohou být koncentrace určovány v rozmezí procent (např. 0–10 %, OPL = 1 mm) nebo v nízkém rozmezí ppm (např. 0–100 ppm, OPL = 160 mm).

TF16-N (rozptýlené světlo / zákal)

Světlo rozptýlené částicemi obsaženými v médiu (stopy vznášejících se částic, nerozpuštěné kapaliny nebo bublinky plynu) zachycuje pod úhlem 11° osm hermeticky zapouzdřených křemíkových fotodiod. Nerozptýlené světlo zároveň zachycuje referenční fotodioda (srovnatelná s AF16-N). Tento jedinečný dvoukanálový design kompenzuje rušení nosného média. Senzor lze kalibrovat v ppm (DE), EBC nebo FTU a měří částice nejmenších velikostí o nejnižší koncentraci. Navíc lze nezávisle na barvě , pomocí detektoru přímého světla, sledovat vysoké koncentrace částic.

OPL

Speciální okénka ze safíru zajišťují mimořádně vysokou odolnost proti všem abrazivním a agresivním médiím. Se správnou kombinací těl senzorů/detektorů a okének, která jsou dostupná v různých délkách, lze přizpůsobit OPL (optickou délku = mezera mezi okénky) požadavkům měření, takže při nejvyšším rozlišení jsou pokryty malé, příp. velké rozsahy měření.

Začátek stránky

Technické údaje

AF16-N TF16-N
Schéma
 1. tělo senzoru/detektoru
 2. okénko
 3. filtr
 4. detektor měření
 5. modul optiky
 6. modul lampy
 1. tělo senzoru/detektoru
 2. okénko
 3. zaostřující optika
 4. detektor 0° (odst.)
 5. osm 11°-detektorů
 6. modul optiky
 7. modul lampy
Měření
Princip měření

Jednokanálová absorpce světla

Dvoukanálové měření zákalu, absorpce a rozptýlené světlo (11°)

Měřená vlnová délka (měřené vlnové délky)

730 nm - 970 nm

Detektor(y)

1 křemíková fotodioda (hermeticky zapouzdřená)

1 křemíková fotodioda (hermeticky zapouzdřená, odst.)

8 křemíkových fotodiod (hermeticky zapouzdřené, 11°)

Rozsah měření NIR absorpce

volitelně mezi :

 • 0–0,05 až 6 CU
 • 0–50 až 40.000 ppm (DE)
 • 0–20 až 16.000 FTU
 • 0–5 až 4.000 EBC

volitelně mezi:

 • 0–0,05 až 5 CU
 • 0–50 až 8.000 ppm (DE)
 • 0–20 až 3.200 FTU
 • 0–5 až 800 EBC
Rozsah měření rozptýleného světla (11°) n/a

volitelně mezi:

 • 0–0.5 až 500 ppm (DE)
 • 0–0.2 až 200 FTU
 • 0–0.05 až 50 EBC
 • (vyšší, např. 100 EBC, při sníženém rozlišení a přesnosti)
Optická dráha

1 - 1000 mm

40 mm standard (10–60 mm při snížené přesnosti)

Kalibrace

Odst.: CU (jednotky koncentrace) kalibrace v závislosti na aplikaci

Odst.: CU (jednotky koncentrace) kalibrace v závislosti na aplikaci základní kalibrace 11°: v ppm (DE) / FTU / EBC

Světelný zdroj

speciální wolframová lampa bíle zářící 5,0 V DC, 970 mA

typická životnost:3 až 5 let (25.000 až 40.000 hodin)

Rozlišení

< ± 0,05 % daného rozsahu měření

Opakovatelnost

< ± 0,5 % daného rozsahu měření (rozptýlené světla < ± 0,3 %)

Linearita

< ± 1 % daného rozsahu měření (specificky podle aplikace)

Druh ochrany

Všechny optické díly jsou dimenzované min. podle druhu ochrany IP65.

Tělo senzoru/detektoru
Materiál

Nerezová ocel 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462, titan 3.7035 (stupně 2), hastelloy 2.4602 (C22), plast TFM4215, PVC, ... další na vyžádání

Jmenovitý rozměr

1/4 in až 6 in (DN 6 do DN 150), ... další na vyžádání

Procesní napojení

příruby (ASME, DIN, JIS), klampy (TC, ISO, DIN), vnitřní závit (NPT, DIN), sanitární závit (DIN 11851), zakončení trubek (DIN, ISO, OD), varivent, ... další na vyžádání

Procesní tlak

10 mbar až 100 bar (0,15 psi až 1450 psi) – na vyžádání vyšší v závislosti na procesním napojení, materiálech a designu

Okénko

1-pyrex®, 2-safír, 3-safír biotech

Těsnění okénka

silikon (FDA), Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Class VI), Kalrez® 4079, ... další na vyžádání

Teplotní dimenzování
Procesní teplota

Trvalá teplota:0–120°C (32–248°F)

špička 15 min./den:0–150°C (32–302°F)

Procesní teplota
HT-volitelné provedení

Trvalá teplota:-30–240°C (-22–464°F)

špička 15 min./den:-30–260°C (-22–500°F)

Procesní teplota
EX-volitelné provedení

Trvalá teplota:-30–120°C (-22–248°F)

špička 15 min./den:-30–150°C (-22–302°F)

Procesní teplota
EX-HT-volitelné provedení

Trvalá teplota:-30–240°C (-22–464°F)

špička 15 min./den:-30–260°C (-22–500°F)

Teplota okolí

Provoz:0–40°C (32–104°F)

Provoz:-30–40°C (-22–104°F) s HT- / EX- / EX-HT-volitelné provedení

Transport:-20–70°C (-4–158°F)

Do výbušného prostředí
Do výbušného prostředí

žádné

Ohnivzdorně chráněné
EX-volitelné provedení (EN-D)

Sestava senzoru ohnivzdorně chráněného provedení podle ATEX (EN-D)
schválení: DMT 02 ATEX E 175 X
schválení: DMT 02 ATEX E 176 X

Ohnivzdorně chráněné
EX-volitelné provedení (FM-D)

Sestava senzoru ohnivzdorně chráněného provedení podle FM (FM-D) – schválení: FMG J. I. 3013884

Kalibrace
Kalibrační adaptér

žádné

n/a
Kalibrační adaptér VB

Adaptér FH03 pro kalibrační filtr (na straně detektoru) ke kontrole senzoru

n/a
Uvedené dimenzování tlaku může být omezeno – viz návod k obsluze. Volba správného materiálu pro všechny díly přicházející do styku s médii je výhradně na zodpovědnosti uživatele. Změny údajů vyhrazeny.

Začátek stránky