Řešení pro sledování inline procesů v celosvětovém měřítku

C4000 - fotometrický konvertor

Přehled

C4000 - fotometrický konvertor

Fotometrický konvertor Control 4000 je dimenzován pro použití se senzory optek (UV-, VIS-, NIR- a senzory rozptýleného světla; ultrafialové, viditelné a infračervené pásmo).

Na grafickém displeji lze znázornit absorpci, propustnost a koncentraci v reálném čase a v libovolných jednotkách jako CU, OD, DE, T(%), EBC, FTU, g/l a mnoha jiných.

Naměřené hodnoty lze znázornit i jako prostý text, sloupcový diagram nebo ukazatel trendu. Výrobcem nastavená nula je přídavná funkce pro senzory rozptýleného světla. Uživatelem nastavená nula je k dispozici pro dodatečný offset. Kromě toho lze přizpůsobit offset a strmost. Toto ruční nastavení lze použít jako kompenzaci pro dlouhodobé procesně specifické rušení.

Control 4000 je dodáván v různých konfiguracích, tak aby splnil rozličné požadavky vašeho procesu

 • více fotometrických senzorů
 • více sad parametrů
 • více tabulek linearizace
 • datalogger
 • výrobcem nastavená nula pro senzory rozptýleného světla
 • dálkové ovládání
 • ohnivzdorně chráněná provedení, FM a ATEX
Senzor C4000 konfigurace
1 2 3 4 4101 4121 4151 4161 4201 4221 4251 4261 4202 4222 4252 4262 4322 4352 4362 4422 4452 4462
AF16 (AS16) - - - checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
AF16 (AS16) AF16 (AS16) - - - - checkmark checkmark checkmark
AF16 (AS16) AF26 nebo AF45 nebo TF16 - - - - - checkmark checkmark
AF26 - - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
AF26 AF26 nebo AF45 nebo TF16 - - - - - - checkmark
AF45 - - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
AF45 AF45 nebo TF16 - - - - - - checkmark
AF46 - - - - - - - checkmark
TF16 - - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
TF16 TF16 - - - - - - checkmark
ASD12 nebo ASD25 - - - checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
ASD12 nebo ASD25 ASD12 nebo ASD25 - - - checkmark checkmark checkmark checkmark
ASD12 nebo ASD25 ASD12 nebo ASD25 ASD12 nebo ASD25 - - - - checkmark checkmark
ASD12 nebo ASD25 ASD12 nebo ASD25 ASD12 nebo ASD25 ASD12 nebo ASD25 - - - - checkmark

Modus zobrazení

 • 1–4 současně zobrazované hodnoty (konfigurovatelné)
 • číselný ukazatel se sloupcovým diagramem a nastavitelným alarmem
 • ukazatel trendu
C4000 C8000

Dálkové řízení

 • sada parametrů (např. rozsah měření)
 • nula
 • zastavení/zadržení

Softwarové nástroje

 • 8 sad parametrů (včetně rozsahu měření, alarmu, displeje atd.)
 • 16 tabulek linearizace (až 11 bodů)
 • 8 tabulek nastavení offsetu a strmosti
 • automatická nula (ruční nebo dálkové)
 • výrobcem nastavená nula (jen senzory rozptýleného světla)
 • ochrana heslem (ve třech úrovních nebo bez)
 • energeticky nezávislá paměť pro všechna data konfigurace a protokolu
C4000 Back panel
C4000 konfigurace 4101 4201 4202 4121 4221 4222 4322 4422
1 Vstupy detektoru (optek) 1 2 2 1 2 2 3 4
2 Napájení 115/230 nebo 24 V checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
3 Vzdálený vstup IN: (nula, rozsah měření, zastavení/zadržení) - - - checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
4 Reléové výstupy 3 3 3 3 3 3 3 3
Bezpečnostní relé (aktivní) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
5 Výstupy lampy (optek) 1 1 2 1 1 2 2 2
6 mA výstupy (0/4–20 mA) 2 2 4 2 2 4 4 4
7 mA vstupy (4–20 mA) - - - 2 2 2 2 2
Sonda pH - (jen s C8000)
Vodivost (optek ACF) - (jen s C8000)
Do výbušného prostředí (volitelně) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark

Začátek stránky

Technické údaje

C4000 C8000
Skříň

19"-verze pro montáž do rozvaděče 3 U /42 HP

rozměry:Š 213,0 mm (8,39 in) V 128,4 mm (5,06 in) H 230,0 mm (9,05 in)

materiál:ušlechtilá ocel / polyester / silikon / sklo / různé plasty

druh ochrany:přední IP40 / zadní IP20 (síťová přípojka chráněná proti náhodnému doteku)

Displej

LCD grafický displej černá na bílém (240 x 128 Pixelů), LED podsvícení

Ovládání

Klávesnice s 18 tlačítky

Systémové hodiny

přesnost cca. 1 minuta/měsíc (životnost baterie cca. 15 let)

LED

1 LED (zelená):provoz

1 LED (červená blikající):selhání systému/systémové selhání

3 LEDs (žluté):alarm I, II, III

1 LED (zelená):provoz

1 LED (červená blikající):selhání systému/systémové selhání

Datalogger

4 paralelně naměřené hodnoty

(kruhová pamět pro cca 25.000 referenčních/vztažných bodů x 4)

(interval: 1/sekunda – 1/hodina)

8 paralelně naměřené hodnoty

(kruhová pamět pro cca 12.500 referenčních/vztažných bodů x 8)

(interval: 1/sekunda – 1/hodina)

Senzorové vstupy

1-4 pro fotometrické senzory optek

4 pro fotometrické senzory optek

2 pro vodivostní senzory optek

2 pro sondy pH (teplotně kompenzované)

Senzorové vstupy
(ohnivzdorně chráněné)

volitelně:1–4 pro fotometrické senzory optek (jiskrově) zabezpečené/bezpečné

n/a
mA vstupy

volitelně:

2 x 4–20 mA (funkčně galvanicky izolováno)

přesnost:< 0,5 %

rozlišení:< 0,05 %

zátěž:< 200 Ohm

n/a
Vzdálené vstupy IN

volitelně:7 x 24 V (19 ... 29 V DC), typicky 6,0 mA pro dálkové nastavení rozsahu, dálkovou nulu, dálkové zastavení/zadržení

standard:4 x 24 V (19–29 V DC), typicky 6,0 mA pro dálkové nastavení rozsahu, dálkovou nulu

Rozhraní provozní sběrnice
PROFIBUS® PA

volitelně:

PROFIBUS® PA profil, verze 3.01, dodatek 2

n/a
Rozhraní FOUNDATION™ Fieldbus

volitelně:

FOUNDATION™ Fieldbus H1 (IEC 61158-2)

Výstupy lampy senzoru

1 nebo 2 napájení lampy pro fotometrické senzory optek

4,5 ... 8,5 V DC

1 napájení lampy pro fotometrické senzory optek

4,5 ... 7,8 V DC

mA výstupy

2 nebo 4 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(funkčně galvanicky izolováno)

přesnost:< 0,5 %

rozlišení:< 0,05 %

zátěž:< 600 Ohm

8 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(funkčně galvanicky izolovánoo)

přesnost:< 0,5 %

rozlišení:< 0,05 %

zátěž:< 600 Ohm

Reléové výstupy

3 konfigurovatelné kontakty relé

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

pro alarm nebo zpětné hlášení o stavu

nastavitelný odklad spuštění: 0–999 sekund

n/a
Bezpečný výstup

1 jednopólový alarmový kontakt pro případ selhání lampy nebo systému (aktivní)

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

Sériová komunikace

dvousměrové rozhraní RS-232 na předním panelu (s PC-přenosovým softwarovým paketem optek)

upload a download konfigurace, download dat z dataloggeru

Délky kabelů (senzor)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ... 100 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ... 328 ft)

délky kabelu > 100 m na vyžádání, do 1000 m (3280 ft)

senzory: AS56 / AS16: max: 50 m

Senzory: ASD: 2, 3 ,5 nebo 10 m (7, 10, 16 nebo 33 ft)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ft)

Senzory: ASD: 2, 3, 5 nebo 10 m (7, 10, 16 nebo 33 ft)

Napájení

115 / 230 V AC, přepínatelná (93,5–132 / 187–264 V AC, 47–64 Hz) nebo 24 V AC / DC (AC: 20,4–26,4 V AC, 47–64 Hz; DC: 20,4–28,8 V DC)

příkon:< 50 VA

Podmínky prostředí

provozní teplota (bez slunečního osvitu):

konvertor:-10–55°C (14–131°F)

s volitelnou skříní z ušlechtilé oceli S19-42 (IP65):-20–45°C (-4–113°F)

s volitelnou plastovou skříní B19-42 (IP66):-10–40°C (14–104°F) (jen C4000)

s volitelnou skříní EX d (IP65):-20–40°C(-4–104°F)(jen C4000)

teplota při přepravě a skladování (bez slunečního osvitu):-20–70°C (-4–158 °F)

Jazyky softwaru

Angličtina, němčina, francouzština, španělština, holandština, portugalština, ruština

Změny údajů vyhrazeny.

Začátek stránky

PROFIBUS® PA & FOUNDATION™ Fieldbus

PROFIBUS® PA

 • splňuje specifikaci analyzátoru procesní automatizace (verze 3.01)
 • Cyklicky:
  • 4 naměřené hodnoty, vždy se 4 mezními hodnotami a statusem
  • Status všech 4 relé
  • 2 vstupy naměřených hodnot
 • Acyklicky:
  • nula, zastavení/podržení, změna výrobku, monitory, kódy chyb
 • soubor GSD a EDD a soubor DTM pro rozhraní FDT jsou součástí dodávky
 • možnost připojení k PROFIBUS® DP prostřednictvím segmentového spojovače

FOUNDATION™ Fieldbus

 • splňuje FOUNDATION™ Fieldbus H1 (IEC 61158-2)
 • Registrované funkční bloky: 1xRB, 8xAI(s), 4xDI(s), 2xAO(s)
 • H1 Profile Class: 31P, 32L
 • H1 Device Class: Basic, Link Master
 • 4 naměřené hodnoty se statusem (C8000 8 výstupy měření se statusem)
 • 4 relé se statusem (C8000 1 relé se statusem)
 • 2 vstupy naměřených hodnot (jen C4000)
 • s parametry zdrojového bloku, specifickými pro optek nula, zastavení/zadržení, změna výrobku
 • Device Description (DD) a Capabilities Files jsou součástí dodávky
C4000 PROFIBUS Back panel
C4000 konfigurace
8 PROFIBUS® PA 4151 4251 4252 4352 4452
FOUNDATION™ Fieldbus 4161 4261 4262 4362 4462
1 Vstupy detektoru (optek) 1 2 2 3 4
2 Napájení 115/230 nebo 24 V checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
3 Vzdálený vstup IN: (nula, rozsah měření, zastavení/zadržení) - - - - -
4 Reléové výstupy 3 3 3 3 3
Bezpečnostní relé (aktivní) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
5 Výstupy lampy (optek) 1 1 2 2 2
6 mA výstupy (0/4–20 mA) 2 2 4 4 4
7 mA vstupy (4–20 mA) - - - - -
Sonda pH - (jen s C8000)
Vodivost (optek ACF) - (jen s C8000)
Do výbušného prostředí (volitelně) checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark

Začátek stránky