Kalibrowanie systemu

Wyposażenie kalibracyjne optek zostało stworzone do kalibracji i kontroli systemów optek, co pozwala na uniknięcie błędów technologicznych.

Czujniki UV

Dostępne są trzy serie filtrów kalibracyjnych, co zapewnia wiarygodność pomiaru. Filtry serii UV-L stosuje się w celu kalibrowania dokładności fotometrycznej i liniowości. Filtry serii UV-B kontrolują kompleksowe blokowanie, a serii UV-S służą do kontroli stabilności czujników w długim przedziale czasu.

Czujniki VIS/NIR

Dla każdej długości fali (zakresu pomiarowego) dostępne są specjalne stałe filtry, co pozwala na optymalną efektywność pomiaru. Filtry kalibracyjne stosuje się wtedy, gdy należy dokonać kalibracji dokładności fotometrycznej i liniowości.

Koncepcja

Kalibrowanie metodą opteka daje między innymi nstępujące korzyści:

  • Stosowanie tylko jednego filtra dla wielu czujników dla stałego kalibrowania
  • Przekazania do ponownej certyfikacji wymagają tylko filtry, czujnik może nadal pracować

Filtr kalibracyjny UV-L

Absorpcja nominalna: 0,45, 0,9, 1,8 i 2,4 CU

Filtr kalibracyjny UV-B

Absorpcja nominalna: > 3 CU

Filtr kalibracyjny UV-S

Absorpcja nominalna: zależna od zastosowania

Filtr kalibracyjny VIS-L

Absorpcja nominalna: 0,45, 0,9 i 1,8 CU

Filtr kalibracyjny NIR-L

Absorpcja nominalna: 0,45, 0,9 i 1,8 CU

Walizeczka z zestawem kalibracyjnym

Zawiera do siedmiu filtrów kalibracyjnych.

Dzięki jedynej w swym rodzaju kuwecie kalibracyjnej można dokonywać kalibrowania produktów bez ingerencji w proces. Można ustalić zależność między wartością absorpcji a stężeniem produktu lub substancji podobnej, otrzymując prostą zależność między wynikami laboratoryjnymi a parametrami procesu.

Wszystkie UV/VIS filtry firmy optek dostarczane są z certyfikatami powtarzalności według NIST(National Institute of Standards and Technology). W celu zapewnienia wysokiej jakości i krótkiego czasu ponownej certyfikacji filtrów, laboratorium opteka jest wyposażone w wysokiej jakości spektrofotometr o powtarzalności zgodnej z NIST.