Stosowane na całym świecie wyposażenie do kontroli parametrów technologicznych

Komora pomiarowa (S.U.C.)

 • Parametry identyczne z konwencjonalnymi systemami
 • Kompatybilność z różnymi czujnikami optek
 • Niskie ryzyko zanieczyszczenia
 • Cztery pomiary w jednej komorze pomiarowej
 • Minimalna objętość pasywna
 • Atest USP Class VI oraz FDA

Zestawienie

Komora pomiarowa (S.U.C.) służy do optymalizacji procesów rozdzielania, oczyszczania, koncentracji oraz formułowania w chromatografii oraz w systemach precyzyjnego filtrowania.

Zanieczyszczenie produktów zostało wyeliminowane, ponieważ napromieniowane promieniowaniem gamma komory pomiarowej w zasadzie nie dopuszczają ryzyka zanieczyszczenia.

S.U.C. Konstrukcja

Urządzenie jest dostępne w czterech wersjach. Dwie z nich są stosowane do pomiarów przed kolumnami chromatograficznymi (Pre-Column) (SUC 01/03). Dwie wersje stosowane do pomiarów za kolumnami (Post-Column) (SUC 05/07) są wyposażone w czujniki optyczne i czujniki optek UV.

Każdy moduł S.U.C. jest wyraźnie oznaczony. Oznaczenie to zawiera informacje dotyczące stałych czujników przewodności oraz dostosowanie OPL UV dla SUC 05/07 (OPL=długość drogi optycznej).

 • 8 Wartości pomiarowe
 • 5 Czujniki
 • 2 Komory pobierania
 • 1 Konwerter

S.U.C. Wspornik

Najważniejsze elementy modułu S.U.C. Wspornik i mechanizm mocowania gwarantują prawidłowe ustawienie modułu. Szybki i łatwy montaż w instalacji technologicznej możliwy jest dzięki wyposażeniu S.U.C. we wspornik czujnika przewodności ACF60-SU-35.

Adapter pH S.U.C.

Jednostki SUC 03 i SUC 07 są wyposażone w adapter pH. Jest on kompatybilny z różnymi, standardowymi elektrodami pH (Ø 12 mm x 120 mm). W przypadku braku konieczności zastosowania adaptera pH (przy SUC 01 i SUC 05) konieczne jest zaślepienie wejścia pH. Wymiary tej zaślepki są identyczne z wymiarami elektrody pH, dzięki czemu pojemność pasywna została zminimalizowana.

S.U.C. (komora pomiarowa)

Kompletnie zmontowana jednostka SUC 07 do pomiaru przewodności, pH, UV oraz temperatury

Uniwersalna konstrukcja elementu S.U.C firmy optek jest przystosowana do najtrudniejszych warunków produkcji farmaceutycznej Mała objętość pasywna oraz łatwy montaż komór pomiarowych idzie w parze z pełną kompatybilnością z czujnikami UV, NIR oraz czujnikami barwy, wchodzącymi w skład oferty firmy optek.

 • Komory pobierania są wytwarzane w warunkach sterylnych i są przystosowane do promieniowania gamma.
 • Łatwa i szybka wymiana elementu S.U.C, brak konieczności czyszczenia oraz walidacji systemu.
 • Wyższa wydajność dzięki skróceniu operacji wymiany i czasu przestoju pomiędzy różnymi produktami lub partiami.
Dostępne modele
S.U.C. Typy Przewodność pH UV Objętość pasywna Przykład
SUC 01 checkmark - - 20 ml
SUC 03 checkmark checkmark - 20 ml
SUC 05 checkmark - checkmark
 • (OPL 1 mm): 22 ml
 • (OPL 2,5 mm): 23 ml
 • (OPL 10 mm): 25 ml
SUC 07 checkmark checkmark checkmark
 • (OPL 1 mm): 22 ml
 • (OPL 2,5 mm): 23 ml
 • (OPL 10 mm): 25 ml

Początek strony

Dane techniczne

ACF60-SU-35
Materiał (bez kontaktu z medium technologicznym)

SS 316 L

Zakres pomiarowy

0 µS/cm do 150 mS/cm

Dokładność: ± 2 % wartości pomiarowej ± 0,4 µS/cm

(gdy temperatura otoczenia jest taka sama jak temperatura technologiczna)

Kompensacja temperaturowa czujnika przewodności

Dokładność ≤ 0,8 % wartości pomiarowej przy zachowaniu warunki (T otoczenia - T technologiczna) ≤ ± 20 °C (± 68 °F)

Rodzaj ochrony

IP65

Możliwość czyszczenia

Dostępne w handlu środki czyszczące (zawierające alkohol środki do czyszczenia powierzchni, środki zawierające poczwórne wiązania amonowe).

Uwaga! Zapewnij czystość i suchość okien. Przed rozpoczęciem pomiaru., suche powinny być także elementy stykające się z elektrodami.

Podany dobór ciśnień i temperatur może zostać ograniczony - patrz instrukcja obsługi. Dobór właściwego materiału dla wszystkich elementów mających styczność z medium leży w wyłącznej gestii i odpowiedzialności użytkownika. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.
S.U.C.
Materiał (bez kontaktu z medium technologicznym)

Klej: Epoxid LOCTITE M-31CL

Materiał (w kontakcie z medium technologicznym)

Okno (SUC 05, SUC 07): kwarc, przepuszczający światło UV

Uszczelnienie: EPDM (FDA, USP Class VI)

Przewodzące światło pręty elektrod: Stal nierdzewna 1.4435 (SS 316L), dF < 1 %, BN2

Komora pomiarowa: Sulfon polifenolowy (PPS)

Stykające się z medium elementy czujnika, wykonane z tworzywa sztucznego oraz elastomerów posiadają atest bioreaktywności zgodnie z USP <87> oraz <88> Class VI i spełniają wymagania FDA 21 CFR 177.2600. Żadne stykające się z medium technologicznym elementy nie są wykonane z materiałów pochodzenia zwierzęcego. W trakcie ich wytwarzania także nie stosowano materiałów pochodzenia zwierzęcego. Żadne stykające się z medium technologicznym elementy nie są wykonane z materiałów pochodzenia bydlęcego. W trakcie ich wytwarzania także nie stosowano materiałów zawierających BSE.

Powierzchnia (elementy stykające się z medium technologicznym)

Ra < 0,8 µm

Przyłącze technologiczne

Osłona węża

Wymiary nominalne

1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 1 "

OPL (SUC 05, SUC 07)

1mm, 2,5 mm, 10 mm, inne na specjalne zamówienie

Termin przydatności po składowaniu

36 miesięcy od daty produkcji w przypadku składowania w typowych warunkach klimatycznych

Dopuszczalne promieniowanie gamma

typowo 25 – 40 kGy (sprawdzono do 50 kGy)

Zakres temperatur i ciśnień
Ciśnienie technologiczne

0 – 6 bar (0 – 87 psi) W połączeniu z sondą pH wartości mogą być mniejsze. Dane techniczne sondy pH zamieszczono w odpowiednich instrukcjach obsługi.

Temperatura technologiczna

2 – 50 °C (35,6 – 122 °F) W połączeniu z sondą pH wartości mogą być mniejsze. Dane techniczne sondy pH zamieszczono w odpowiednich instrukcjach obsługi.

Warunki otoczenia

Temperatura robocza: 2 – 30 °C (35,6 – 86 °F)

względna wilgotność powietrza 80 % dla temperatur 31 °C (87 °F)

Podany dobór ciśnień i temperatur może zostać ograniczony - patrz instrukcja obsługi. Dobór właściwego materiału dla wszystkich elementów mających styczność z medium leży w wyłącznej gestii i odpowiedzialności użytkownika. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Początek strony