Komora pomiarowa (S.U.C.)

Komora pomiarowa (S.U.C.) służy do optymalizacji procesów rozdzielania, oczyszczania, koncentracji oraz formułowania w chromatografii oraz w systemach precyzyjnego filtrowania.

Zanieczyszczenie produktów zostało wyeliminowane, ponieważ napromieniowane promieniowaniem gamma komory pomiarowej w zasadzie nie dopuszczają ryzyka zanieczyszczenia.


 • Parametry identyczne z konwencjonalnymi systemami
 • Kompatybilność z różnymi czujnikami optek
 • Niskie ryzyko zanieczyszczenia
 • Cztery pomiary w jednej komorze pomiarowej
 • Minimalna objętość pasywna
 • Atest USP Class VI oraz FDA

S.U.C. Konstrukcja

Urządzenie jest dostępne w czterech wersjach. Dwie z nich są stosowane do pomiarów przed kolumnami chromatograficznymi (Pre-Column) (SUC21/23). Dwie wersje stosowane do pomiarów za kolumnami (Post-Column) (SUC25/27) są wyposażone w czujniki optyczne i czujniki optek UV.

Każdy moduł S.U.C. jest wyraźnie oznaczony. Oznaczenie to zawiera informacje dotyczące stałych czujników przewodności oraz dostosowanie OPL UV dla SUC25/27 (OPL=długość drogi optycznej).

 • 8 Wartości pomiarowe
 • 5 Czujniki
 • 2 Komory pobierania
 • 1 Konwerter

S.U.C. Wspornik

Najważniejsze elementy modułu S.U.C. Wspornik i mechanizm mocowania gwarantują prawidłowe ustawienie modułu. Szybki i łatwy montaż w instalacji technologicznej możliwy jest dzięki wyposażeniu S.U.C. we  wspornik czujnika przewodności ACF60-SU-35.

Adapter pH S.U.C.

Jednostki SUC23 i SUC27 są wyposażone w adapter pH. Jest on kompatybilny z różnymi, standardowymi elektrodami pH (Ø 12 mm x 120 mm). W przypadku braku konieczności zastosowania adaptera pH (przy SUC21 i SUC25) konieczne jest zaślepienie wejścia pH. Wymiary tej zaślepki są identyczne z wymiarami elektrody pH, dzięki czemu pojemność pasywna została zminimalizowana.

ACF60-SU-35
Materiał (bez kontaktu z medium technologicznym)

SS 316L

Zakres pomiarowy

0 µS/cm do 350 mS/cm

Dokładność: 0 µS/cm do 150 mS/cm: ± 2 % wartości pomiarowej ± 0,4 µS/cm

Dokładność6:: 150 mS/cm do 350 mS/cm: ± 4,5 % wartości pomiarowe

(gdy temperatura otoczenia jest taka sama jak temperatura technologiczna)

Kompensacja temperaturowa czujnika przewodności

Dokładność ≤ 0,8% wartości pomiarowej przy zachowaniu warunki (T otoczenia - T technologiczna) ≤ ± 20 °C (± 68 °F)

Rodzaj ochrony

IP65

Możliwość czyszczenia

Dostępne w handlu środki czyszczące (zawierające alkohol środki do czyszczenia powierzchni, środki zawierające poczwórne wiązania amonowe).

Uwaga! Zapewnij czystość i suchość okien. Przed rozpoczęciem pomiaru., suche powinny być także elementy stykające się z elektrodami.

S.U.C.
Materiał (w kontakcie z medium technologicznym)

Okno (SUC24, SUC25, SUC27): kwarc, przepuszczający światło UV

Uszczelnienie: EPDM (FDA, USP Class VI)

Przewodzące światło pręty elektrod: Stal nierdzewna 1.4435 (SS 316L), dF < 1 %, BN2

Komora pomiarowa: Sulfon polifenolowy (PPSU) (USP Class VI)

tykające się z medium elementy czujnika, wykonane z tworzywa sztucznego oraz elastomerów posiadają atest bioreaktywności zgodnie z USP <87> oraz <88> Class VI oraz elastomerów elementy wymagania FDA 21 CFR 177.2600. Żadne stykające się z medium technologicznym elementy nie są wykonane z materiałów pochodzenia zwierzęcego. W trakcie ich wytwarzania także nie stosowano materiałów pochodzenia zwierzęcego. Żadne stykające się z medium technologicznym elementy nie są wykonane z materiałów pochodzenia bydlęcego. W trakcie ich wytwarzania także nie stosowano materiałów zawierających BSE.

Powierzchnia (elementy stykające się z medium technologicznym)

N6: Ra < 0,8 µm (32 µinch)

Przyłącze technologiczne

Osłona węża, zacisk1

Wymiary nominalne

1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 1 "

Optical Path Length (OPL)4

1 mm, 2.5 mm, 10 mm, 20mm

Termin przydatności po składowaniu

36 miesięcy od daty produkcji w przypadku składowania w typowych warunkach klimatycznych5

Dopuszczalne napromieniowanie gamma lub promieniowaniem X

sprawdzono do 55 kGy

Zakres temperatur i ciśnień
Ciśnienie technologiczne

0 – 6 bar (0 – 87 psi) W połączeniu z sondą pH wartości mogą być mniejsze. Dane techniczne sondy pH zamieszczono w odpowiednich instrukcjach obsługi.

Temperatura technologiczna

2 – 50 °C (35,6 – 122 °F) W połączeniu z sondą pH wartości mogą być mniejsze. Dane techniczne sondy pH zamieszczono w odpowiednich instrukcjach obsługi.

Warunki otoczenia

Temperatura robocza: 2 – 30 °C (35,6 – 86 °F)

względna wilgotność powietrza 80 % dla temperatur 31 °C (87 °F)

Storage conditions

Temperature: 15 – 25 °C (59 – 77 °F).

Relative humidity: max. 60%

No exposure to fumes.

Podany dobór ciśnień i temperatur może zostać ograniczony - patrz instrukcja obsługi. Dobór właściwego materiału dla wszystkich elementów mających styczność z medium leży w wyłącznej gestii i odpowiedzialności użytkownika. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

 • 1) Clamps according to ASME BPE Design Standard 2016, Table DT-7-1, IMPORTANT: Deviating from the ASME BPE design standard, the line size of the S.U.C. clamp is referring to the internal diameter or bore, NOT the external tube diameter.
 • 2) Flange Type A, Diameter 0.984 in., “Mini-TC”.
 • 3) Flange Type B, Diameter 1.984 in., “TC”.
 • 4) Valid only for SUC24, SUC25 and SUC27
 • 5) See: Storage conditions
 • 6) From delivery 01.01.2018.

S.U.C. (komora pomiarowa)

Kompletnie zmontowana jednostka SUC27 do pomiaru przewodności, pH, UV oraz temperatury

Uniwersalna konstrukcja elementu S.U.C firmy optek jest przystosowana do najtrudniejszych warunków produkcji farmaceutycznej Mała objętość pasywna oraz łatwy montaż komór pomiarowych idzie w parze z pełną kompatybilnością z czujnikami UV, NIR oraz czujnikami barwy, wchodzącymi w skład oferty firmy optek.

 • Komory pobierania są wytwarzane w warunkach sterylnych i są przystosowane do promieniowania gamma.
 • Łatwa i szybka wymiana elementu S.U.C, brak konieczności czyszczenia oraz walidacji systemu.
 • Wyższa wydajność dzięki skróceniu operacji wymiany i czasu przestoju pomiędzy różnymi produktami lub partiami.
S.U.C. Typy Przewodność pH UV Objętość pasywna Przykład
SUC21 checkmark - - 20 ml
SUC23 checkmark checkmark - 20 ml
SUC25 checkmark - checkmark
 • OPL 1 mm: 22 ml
 • OPL 2,5 mm: 23 ml
 • OPL 10 mm: 25 ml
 • OPL 20 mm: 28 ml
SUC27 checkmark checkmark checkmark
 • OPL 1 mm: 22 ml
 • OPL 2,5 mm: 23 ml
 • OPL 10 mm: 25 ml
 • OPL 20 mm: 28 ml

Przejdź do strony z dokumentacją w celu przedstawienia pełnej listy przetłumaczonych dokumentów.