Oświadczenie o ochronie danych


Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej www.optek.com, obsługiwanej przez optek-Danulat GmbH. Ochrona Państwa danych osobowych i poufność danych jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu dostarczenia informacji o rodzaju, zakresie i celu zbierania i stosowania danych osobowych powierzonych nam w trakcie korzystania z naszych usług.1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

1.1 Optek-Danulat GmbH gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych w Republice Federalnej Niemiec i DSGVO. Gromadzimy dane osobowe, które podają nam Państwo podczas korzystania z naszych usług. My używamy przekazane przez Państwa dane wyłącznie do celów przetwarzania umowy i/lub do przetwarzania Państwa zapytań. Dane są anonimowe do wykorzystania w formie badań statystycznych.

1.2 Podczas odwiedzania ogólnie dostępnych obszarów naszych usług internetowych pliki dziennika są tymczasowo gromadzone i przechowywane, jak na przykład Państwa adres IP. Jednakże dane te zostaną zanonimizowane. Oprócz adresu IP, zbierane są następujące dane:

 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość przekazanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi wniosek
 • data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu uniwersalnego (GMT)
 • Nazwa przeglądarki
 • system operacyjny i jego powierzchnia
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Dane te są nam potrzebne do zoptymalizowania naszej strony internetowej dla Państwa przeglądarki, a w razie potrzeby również w celu umożliwienia dostępu i korzystania z naszych usług. Potwierdzamy, że chodzi tylko o dane dostępu, które nie pozwalają na wnioski dotyczące Państwa osoby. Te dane dziennika są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i do śledzenia błędów i są następnie usuwane.

1.3 Przypisanie danych do poszczególnych kategorii: Jeśli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy, to informacje będą przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania i ewentualnych działań następczych kwestii. Wykorzystujemy również Państwa dane do odpowiadania na Państwa prośby, życzenia, pytania i krytykę.

1.4. W przypadku otrzymania Państwa adresu pocztowego i adresu poczty elektronicznej w związku ze sprzedażą towaru i/lub usługi i nie sprzeciwiają się Państwo ich dalszemu wykorzystaniu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania ofert na podobne produkty, np. już istniejące zakupione, pocztą lub pocztą elektroniczną. Można oczywiście sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu adresu pocztowego i/lub adres poczty elektronicznej bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłu według stawek podstawowych.

2. Przekazywanie danych

2.1 Zasadniczo Państwa dane są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w określonym celu. Państwa dane osobowe będą przekazywane bez Państwa zgody wyłącznie w przypadku w następujących przypadkach:

 • W zakresie, w jakim jesteśmy zależni od zewnętrznych usługodawców w odniesieniu do świadczenia usług, na przykład wsparcia, przetwarzania płatności oraz w obszary, na których dozwolone jest nadawanie działań reklamowych, a mianowicie informacje wymagane do realizacji zamówienia są przekazywane tym zewnętrznym podmiotom usługodawcy. Ci zewnętrzni dostawcy usług są starannie dobierani przez nas. Ponadto zawarto umowę o realizację zamówienia z każdym z tych dostawców usług, tak aby był on regularnie poddawany przeglądowi w celu zapewnienia, że Państwa dane są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
 • W zakresie, w jakim niezbędne jest wyjaśnienie nielegalnego wykorzystania lub ściganie, osobiste dane będą przekazywane organom prokuratury, a w razie potrzeby także poszkodowanej strony trzecie. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy są konkretne oznaki zachowania niezgodnego z prawem lub nadużycia. Przekazywanie może również nastąpić, jeśli służy to wyegzekwowaniu warunków użytkowania lub innych ustaleń. Ponadto, optek-danulat gmbH może być zmuszona przez prawo, na podstawie oficjalnego i / lub sądowego nakazu, do udzielenia informacji pewnym organom publicznym, np. organów ścigania i władz finansowych.

3. Przechowywanie i usuwanie danych

3.1 O ile Państwa dane nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów, zostaną one usunięte (§ 75 BDSG - sprostowanie i usunięcie danych osobowych) i ograniczenia w przetwarzaniu, ust. 2). Usuwanie konta użytkownika jest możliwe w każdej chwili na Państwa życzenie i może być wykonane przez wysyłanie wiadomości do opisanej opcji kontaktu lub za pośrednictwem dostarczonej funkcji w tym celu na koncie użytkownika. Po usunięciu konta użytkownika powiązane dane zostaną zablokowane do dalszego użytku i usunięte po upływie ustawowych okresów przechowywania, chyba że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub dalsze wykorzystywanie danych jest prawnie dopuszczalne.
3.2 Dane, które nie podlegają żadnemu innemu legalnemu okresowi przechowywania, zostaną usunięte na stronie internetowej najpóźniej 6 miesięcy po składowaniu.

4. Pliki Cookie

4.1 Aby zapewnić optymalną obsługę i ułatwić korzystanie z niektórych funkcji, tymczasowo i trwale używamy plików cookie w ramach wizyty na naszej stronie internetowej oraz, w stosownych przypadkach, w aplikacjach mobilnych. Są to małe pliki tekstowe które są przechowywane na terminalu.

 • Tymczasowe pliki cookie: Są one tymczasowe i zawierają dane takie jak numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Za pośrednictwem tych plików cookie możliwe jest przydzielenie serwerowi kilku zapytań na naszej stronie, a także aplikacji monilen do tego samego użytkownika. Są one usuwane natychmiast po użyciu odpowiednia strona internetowa zostanie zakończona. Sesja plików cookie na drugiej stronie są wykorzystywane do celów badań rynkowych. W tym celu dane są anonimowe, tak że nie jest możliwe ich pobranie wnioski dotyczące Twojej osoby. Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, można to zrobić poprzez dezaktywację plików cookie w przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat procedury można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki. Dezaktywując pliki cookie, nie możemy zagwarantować, że będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich naszych usług bez ograniczeń.
 • Trwałe pliki cookie: Pozostają one na Państwa terminalu po opuszczeniu naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty na naszej stronie, a także służą ułatwieniu pracy w chronionym obszarze. optek-Danulat GmbH używa tych plików cookie przez okres trzech miesięcy do generowania statystyk niezindywidualizowanych w celu poprawić jakość usług. Żadne dane osobowe nie będą oceniane; Państwa adres IP zostanie zanonimizowany w tym celu. Jeśli nie życzą sobie Państwo akceptować tych plików cookie, można to zrobić poprzez dezaktywację plików cookie w przeglądarce.

5. Usługi w zakresie gromadzenia i oceny danych

5.1 Usługi Google

5.1.1 Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. Google Analytics używa tak zwanych tymczasowych plików cookie do ułatwienia nawigacji. Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzin na danej stronie internetowej oraz przechowywane tymczasowo na dysku twardym użytkownika i wysyłane z powrotem do serwera na adres kolejna wizyta. Pliki cookie mogą być wykorzystywane między innymi do wyświetlania reklam związanych z użytkownikami. Te sesyjne pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych i wygasają po zakończeniu sesji. Techniki, które umożliwiają zrozumienie zachowania użytkownika, nie są używane. Informacje generowane na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak z powodu aktywacja anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP będzie być wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Umowy w sprawie stosunków zewnętrznych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Obszar Gospodarczy. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystanie z witryny internetowej w celu sporządzania raportów o aktywności na witrynie oraz świadczyć operatorowi innych usług związanych z witryną internetową oraz korzystanie z Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest połączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo odmówić korzystanie z plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie funkcje tej strony internetowej. Można również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej (w tym jego adres IP) i przetwarzanie danych te dane przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępne pod następującym adresem internetowym: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

6. Linki zewnętrzne

6.1 Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych, takich jak strony internetowe producentów. W przypadku dostępu do zewnętrznych stron internetowych, Twoje dane osobowe nie będą przekazywany dalej. Natychmiast po wejściu na te strony obowiązuje polityka prywatności odpowiednich operatorów.

7. Bezpieczeństwo techniczne, szyfrowanie danych

7.1. Podejmujemy bieżące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Następujące zapewniane są przez środki techniczne oraz działania organizacyjne:

 • użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi,
 • zgromadzone dane osobowe o wygaśnięciu dostępu lub innych danych osobowych korzystanie z nich jest usuwane natychmiast po ich zakończeniu lub jest zablokowane w przypadki klauzuli 2,
 • dane osobowe dotyczące korzystania z różnych telemedii przez tego samego użytkownika mogą być stosowane oddzielnie,
 • dane zgodnie z ustawą o telemediach (TMG) § 15 ust. 2 mogą być łączone wyłącznie do celów naliczania opłat oraz
 • profile użytkowe zgodnie z § 15 ust. 3 TMG nie mogą być łączone z danymi identyfikujące posiadacza pseudonimu.

7.2 Informacje w internecie są zazwyczaj przesyłane w postaci niezaszyfrowanej. Formularze, w których przekazywane są dane osobowe, muszą być przekazywane w formie zaszyfrowanej w następujący sposób zgodnie z § 13 ust. 7 TOiP. Odbywa się to za pośrednictwem oświetlenia półprzewodnikowego (należy wykonać rozpoznawane przy dostępie do strony, https zamiast http).

8. Cofnięcie zgody, informacja, korekta, blokowanie i usuwanie danych

8.1 Zgodnie z art. 17 - EU-DSGVO - mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób,
 • osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma uzasadnionych podstawy przetwarzania danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich lub,
 • dane osobowe dziecka zostały zebrane w związku z usługami oferowanymi przez społeczeństwo informacyjne, tj. usługi internetowe, takie jak media, sklepy internetowe lub internetowe gry.

W tym celu należy skontaktować się z [email protected] lub listownie na adres dostarczony.

8.2 Rejestrując się i/lub korzystając z naszych usług, Klient wyraża zgodę że zbieramy przekazane dane i ulepszamy naszą ofertę, nasze funkcje serwisowe, kontakt i wysyłanie wiadomości, ocenę zachowania użytkownika, cele promocyjne, obsługę klienta i personalizację skorzystaj z naszych usług. Zwracamy uwagę, że mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wysyłając e-mail na adres [email protected]ptek.de lub pisemnie na adres optek-Danulat GmbH. Odstąpienie od umowy jest bezpłatne (z wyjątkiem kosztów transmisji poniesione przez Państwa). Jeśli nie udzielą Państwo zgody lub odwołają takie działania ze skutkiem na przyszłość, prosimy o zrozumienie, że zindywidualizowane korzystania z naszych usług mogą nie być możliwe.

9. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych tak, aby zawsze jest zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian do naszej oferty usługi wymienione w oświadczeniu o ochronie danych. Twoja ponowna wizyta ewentualnie podlega zmienionemu oświadczeniu o ochronie danych.

10. Osoba kontaktowa w sprawie pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących naszych zasad ochrony danych lub w razie potrzeby informowania, poprawiania, blokowania lub usuwania danych, lub jeśli chcą Państwo wycofać wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z optek-Danulat GmbH pod adresem [email protected] lub pod adresem podanym poniżej.

 • Spółka:optek-Danulat GmbH
 • Adres:Emscherbruchallee 2, 45356 Essen, Germany
 • Attn.:Vertraulich, Datenschutz
 • E-Mail:[email protected]