Stosowane na całym świecie wyposażenie do kontroli parametrów technologicznych

Konwerter uniwersalny C8000

Zestawienie

Konwerter uniwersalny C8000

Model C8000 jest przystosowany do współpracy zarówno z fotometrycznymi czujnikami optek, jak i z dwoma elektrodami pH i dwoma czujnikami przewodności (ACF60).

Wszystkie wartości pomiarowe (2 x optyczne, 2 x przewodność i 2 x temperatura) są transmitowane przez 8 standardowych wyjść analogowych i mogą być prezentowane w formie tekstu jak również w formie wykresu paskowego.

Zastosowanie w modelu C8000 czujników przewodności ACF60 pozwala na pracę w zakresie pomiarowym od 0–10 µS/cm do 0–850 mS/cm przy zastosowaniu jednego czujnika.

Sterownik Control 8000 występuje w wielu wersjach konfiguracyjnych, umożliwiających jego dostosowanie do dowolnych wymagań technologicznych.

 • 1 lub 2 czujniki fotometryczne
 • 2 czujniki przewodności
 • 2 czujniki pH
 • wiele zestawów parametrów
 • wiele tabel linearyzacyjnych
 • rejestrator danych
 • fabryczne zerowanie czujników
 • zdalne sterowanie
Kombinacja czujników C8000
1 czujnik AF, AS lub TF albo 2 czujniki ASD
AF16 Absorpcja VIS-NIR 1
AS16 Absorpcja VIS-NIR 1
AF26 dwukanałowy, barwa 1
AF45 Absorpcja UV 1
AF46 dwukanałowy, UV 1
TF16 11° światło rozproszone 1
ASD12 Absorpcja NIR 2
ASD25 Absorpcja NIR 2
4 czujniki elektroniczne
Elektrody pH 2
Przewodność optek ACF (6-elektrodowa) 2

Zdalne sterowanie

 • zestaw parametrów
 • zerowanie

Tryby pracy wyświetlacza

 • 2-8 jednocześnie pokazywane wartości (możliwe do skonfigurowania)
 • wskaźnik numeryczny i paskowy
C8000 C8000 C8000

Narzędzia oprogramowania

 • 8 zestawów parametrów (zawierających zakres pomiarowy, alarm, wyświetlacz itp.)
 • 16 tabel linearyzacyjnych (maks. 11 punktów)
 • 8 przesunięć + nachyleń
 • ustawianie punktu zerowego (ręcznie lub zdalnie)
 • fabryczne zerowanie (tylko dla czujników światła rozproszo-nego)
 • ochrona hasłem (w trzech poziomach lub bez)
 • pamięć danych (trwała) dla wszystkich danych konfiguracyjnych i pomiarowych
C8000 Back panel
Konfiguracja C8000 C8480 C8486 C8080 C8086
1 Wejścia detektorowe (optek) 4 4 - -
2 Przyłącze sieciowe 115/230 lub 24 V checkmark checkmark checkmark checkmark
7 Wejście zdalnego sterowania: (zerowanie, zakres pomiarowy) checkmark - checkmark -
Wyjścia przekaźnikowe - - - -
4 Przekaźnik zabezpieczający (aktywny) checkmark checkmark checkmark checkmark
5 Wyjście lampy (optek) checkmark checkmark - -
6 Wyjścia analogowe (0/4 - 20 mA) 8 8 8 8
Wyjścia analogowe (4 - 20 mA) - (tylko w przypadku C4000)
PROFIBUS® PA - (tylko w przypadku C4000)
8 FOUNDATION™ Fieldbus - checkmark - checkmark
3 Elektrody pH 2 2 2 2
Przewodność (optek ACF) 2 2 2 2
Wersja iskrobezpieczna (opcjonalnie) - (tylko w przypadku C4000)
C8000 Back panel Foundation Filedbus

Początek strony

Dane techniczne

C4000 C8000
Obudowa

Wersja 19" do montażu w szafach sterowniczych 3 HE / 42 TE

wymiary:B 213,0 mm (8,39") H 128,4 mm (5,06") D 230,0 mm (9,05")

materiał:Stal nierdzewna / poliester / silikon / szkło / różne tworzywa sztuczne

rodzaj ochrony:po stronie czołowej IP40 / po stronie tylnej IP20 (przyłącze sieciowe chronione przed przypadkowym dotknięciem)

Wyświetlacz

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz graficzny czarna grafika na białym tle (240 x 128 pikseli),diodowe podświetlenie tła.

Obsługa

18-klawiszowa klawiatura zafoliowana

Zegar systemowy

Dokładność ok. 1 minuta na miesiąc (żywotność eksploatacyjna ok. 15 lat)

Diody świetlne

1 dioda świetlna (zielona):Praca

1 dioda świetlna:(czerwona, migająca) Uszkodzenie systemu

3 diody świetlne (żółte):Alarm I, II, III

1 dioda świetlna (zielona):Praca

1 dioda świetlna (czerwona, migająca):Uszkodzenie systemu

Rejestrator danych

4 wartości pomiarowe równolegle

(pamięć rotacyjna dla ok. 25.000 punktów danych x 4)

(Przedział czasowy: 1/sekundę - 1/godzinę)

8 wartości pomiarowe równolegle

(pamięć rotacyjna dla ok. 12.500 punktów danych x 8)

(Przedział czasowy: 1/sekundę - 1/godzinę)

Wejścia czujnikowe

1-4 dla czujników fotometrycznych optek

4 dla czujników fotometrycznych optek

2 dla czujników przewodności optek

2 dla sond pH (kompensowanych temperaturowo)

Wejścia czujnikowe
(chronione przeciwwybuchowo)

Opcjonalnie:1-4 dla czujników fotometrycznych optek (iskrobezpiecznych)

brak danych
Wejścia analogowe

Opcjonalnie:

2 x 4–20 mA (izolowane galwanicznie)

dokładność:< 0,5 %

rozdzielczość:< 0,05 %

obciążenie:< 200 Ohm

brak danych
Wejścia zdalne

Opcjonalnie:7 x 24 V (19 ... 24 V DC), typowo 6,0 mA dla zdalnie ustawianego zakresu pomiarowego, zerowania, zatrzymania pomiaru

Standardowo:4 x 24 V DC)(19–29 V DC), typowo 6,0 mA dla zdalnie ustawianego zakresu pomiarowego, zerowania

PROFIBUS® PA Interface

Opcjonalnie:

PROFIBUS® PA Profil, wersja 3.01, poprawka 2

brak danych
Złącze FOUNDATION™ Fieldbus

Opcjonalnie:

FOUNDATION™ Fieldbus H1 (IEC 61158-2)

Wyjścia czujnikowo-lampowe

1 lub 2 zasilania lamp dla czujników fotometrycznych optek

4,5 ... 8,5 V DC

1 zasilanie lamp dla czujników fotometrycznych optek

4,5 ... 7,8 V DC

Wyjścia analogowe

2 lub 4 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(izolowane galwanicznie)

dokładność:< 0,5 %

rozdzielczość:< 0,05 %

obciążenie:< 600 Ohm

8 x 0/4–20 mA (NAMUR)

(izolowane galwanicznie)

dokładność:< 0,5 %

rozdzielczość:< 0,05 %

obciążenie:< 600 Ohm

Wyjścia przekaźnikowe

3 gniazda niezależnie konfigurowalnego przekaźnika

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

dla alarmowania lub statusowych komunikatów zwrotnych

opóźnienie startu: 0–999 sekund

brak danych
Wyjście przekaźnika uszkodzenia

1 jednobiegunowy przekaźnik alarmowy SPDT w przypadku uszkodzenia lampy lub systemu (aktywny)

0–50 V AC, 0–75 V DC, 0–2 A

Komunikacja seryjna

dwukierunkowy interfejs RS-232 na panelu czołowym (wraz z pakietem oprogramowania PC-Transfer firmy optek)

konfiguracyjne wysyłanie danych i ich pobieranie , pobieranie z logera danych

Długości kabli (czujniki)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ... 100 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ... 328 ft)

długości kabli > 100 m na specjalne zamówienie, do 1000 m (3280 ft)

Czujniki: AS56 / AS16: maks.: 50 m

Czujniki: ASD: 2, 3 ,5 lub 10 m (7, 10, 16 lub 33 ft.)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ft)

Czujniki: ASD: 2, 3, 5 lub 10 m (7, 10, 16 lub 33 ft.)

Przyłącze sieciowe

115 / 230 V AC, z możliwością przełączania (93,5–132 / 187–264 V AC, 47–64 Hz) lub 24 V AC / DC (AC: 20,4–26,4 V AC, 47–64 Hz; DC: 20,4–28,8 V DC)

zużycie energii:< 50 VA

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (brak nasłonecznienia):

konwerter:-10–55°C (14–131°F)

z opcjonalną obudową ze stali nierdzewnej S19-42 (IP65):-20–45°C (-4–113°F)

z opcjonalną obudową z tworzywa B19-42 (IP66):-10–40°C (14–104°F) (tylko C4000)

z opcjonalną obudową przeciwwybuchową EX d (IP65):-20–40°C ( -4–104°F) (tylko C4000)

Temperatura pracy (brak nasłonecznienia):-20–70°C (-4–158°F)

Wersje językowe oprogramowania

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, holenderski, portugalski, rosyjski

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Początek strony