Sondy prętowe AS16 / AS56

Modele AS16 i AS 56 są czujnikami o wysokiej precyzji działania służące do pomiaru zmętnienia (AS16-N oraz AS56-N), względnie barwy (AS16-F oraz AS56-F), które stosowane są w różnych gałęziach przemysłu. Czujniki są zaprojektowane do pracy w trybie inline i przy odpowiednio dobranej powtarzalności, liniowości i rozdzielczości dostarczają dokładne wartości pomiarowe.


 • Typowe zastosowania:
 • Gęstość komórek w fermentacji (AS16-N)
 • Rozdział faz mleko/woda (AS56-N)
 • Mieszanie napojów (AS16-F)
 • Rozdział faz piwo/woda (AS56-F)

AS16

Modele serii AS16 są sondami prętowymi najwyższej klasy. Szeroka oferta różnych długości dróg optycznych i czujników wraz z opcjonalnymi filtrami kalibracyjnymi i elementami z elektropolerowanej stali nierdzewnej spełnia wymagania branży biotechnologicznej.

AS56

Wersja AS56 której koncepcja bazuje na bezuszczelkowej konstrukcji okienka zastosowanej w AS16, z reguły stosowana jest w przemyśle spożywczym.i produkcji napojów. Ograniczona ilość wersji umożliwia tanie wykonywanie pomiarów (np. rozdziału faz).

Absorpcja w zakresie NIR (zmętnienie) Absorpcja VIS (barwa)

Specjalna żarowa lampa wolframowa generuje stały strumień świetlny, który przenika przez medium procesowe. Osłabienie intensywności światła spowodowane absorpcją oraz rozproszeniem wywoływanymi przez składniki rozpuszczone i nierozpuszczone zostaje zmierzone przez wbudowany detektor. Model AS16-N (AS56-N) wykorzystuje światło w zakresie długości fal od 730 do 970 nm, celem mierzenia stężenia drobin stałych niezależnie od barwy i jego zmiany (np. ilość drożdży w piwie podczas opróżniania zbiornika). Model AS16-F (AS56-F) wykorzystuje specyficzne długości fal świetlnych w zakresie widzialnym w celu pomiaru barwy cieczy z niewielkim zmętnieniem lub bez zmętnienia (np. piwo w wodzie podczas rozdziału faz).

Schemat
 1. Droga optyczna (OPL)
 2. Okienka
 3. Moduł lampowy
 4. Moduł optyczny (wraz z filtrem)
 5. Moduł detektora

Brak  uszczelnień

Pomiar
Zasada pomiaru

Jednokanałowa absorpcja światła

Zmierzona długość/długości fal

AS16-N:730-970 nm

AS16-F:430, 550 lub 620 nm

AS56-N:730 - 970 nm

AS56-F:430 nm

Detektor(y)

1 fotodioda krzemowa (obudowana hermetycznie)

Zakres pomiarowy

AS16-N:

dowolnie wybierane z zakresu
0–0,05 do 6 CU

AS16-F:

dowolnie wybierane z zakresu
0–0,05 do 2 CU

(w zależności od długości fali)

AS56-N:

dowolnie wybierane z zakresu
0 – 4 CU

AS56-F:

dowolnie wybierane z zakresu
0 – 1,5 CU

Długość drogi optycznej

1, 5, 10, 20 lub 40 mm

5 lub 10 mm

Kalibrowanie

CU (jednostki stężenia) kalibrowanie właściwe dla zastosowania

Źródło światła

specjalna lampa wolframowa żarowa 5,0 V DC, 970 mA

typowe żywotności:3 do 5 lat (25.000 do 40.000 godzin)

specjalna lampa wolframowa żarowa 5,0 V DC, 450 mA

typowe żywotności:3 do 5 lat (25.000 do 40.000 godzin)

Rozdzielczość

< ± 0,05 % danego zakresu pomiarowego

< ± 0,5 % danego zakresu pomiarowego

Powtarzalność

< ± 0,5 % danego zakresu pomiarowego

< ± 1,0 % danego zakresu pomiarowego

Liniowość

< ± 1 % danego zakresu pomiarowego (właściwa dla aplikacji)

< ± 2 % danego zakresu pomiarowego (właściwa dla aplikacji)

Rodzaj ochrony

Wszystkie elementy optyczne zostały dobrane według wymogów stopnia ochrony IP65

Adaptacja do procesu technologicznego:
Materiał

elementy mające styczność z medium:Stal nierdzewna 1.4435 (SS 316L) dF < 1%, BN2

Powierzchnia: N5: Ra < 0,4 µm (16 µinch) - elektropolerowana

Obudowa:Stal nierdzewna 1.4571 (SS 316Ti)

elementy mające styczność z medium:Stal nierdzewna 1.4435 (SS 316L)

Powierzchnia: N6: Ra < 0,8 µm (32 µinch) - elektropolerowana

Obudowa:Stal nierdzewna 1.4571 (SS 316Ti)

Przyłącze portu

Gwint G1–1/4", ISO 228/1 dla przyłącza AS25 (podobnego do króćca Ingold)

Średnica:25 mm (D = 25 H7)

Bruzda dla uszczelnienia typu o-ring dla długości portu 30 mm oraz 60 mm

Uszczelnienie portu

Uszczelnienie typu o-ring 18,64 x 3,53 mm EPDM (FDA / USP Class VI)

Głębokość zanurzenia

35 mm (1,38") + droga optyczna (OPL) dla długości portu 30 mm oraz 60 mm (2,36")

135 mm (5,31") + droga optyczna (OPL) dla długości portu 60 mm (2,36")

35 mm (1,38") + droga optyczna (OPL) dla długości portu 30 mm oraz 60 mm (2,36")

Ciśnienie procesowe

0 - 20 bar (0 - 290 psi)

0 - 10 bar (0 - 145 psi)

Okienko

Szafir (bezuszczelkowy)

Osprzęt montażowy
 • Króciec do wspawania
 • adapter Varivent (50.00)
 • adapter zaciskowy 38,1 i 50,8 mm (1,5 und 2,0")
Zakresy temperaturowe
Opcja zwykła

Temperatura występująca na stałe:0-100°C (32-212°F)

szczytowo 60 min dziennie:0-150°C (32-302°F)

szczytowo 90 min dziennie:0-130°C (32-266°F)

Temperatura występująca na stałe:0-90°C (32-194°F)

szczytowo 60 min dziennie:0-100°C (32-212°F)

Temperatura występująca na stałe:0-90°C (32-194°F)

szczytowo 60 min dziennie:0-100°C (32-212°F)

Temperatura otoczenia

Praca:0-40°C (32-104°F)

Transport:-20-70°C ( -4-158°F)

Kalibrowanie
Adapter kalibracyjny

brak

brak danych
Adapter kalibracyjny VB

Adapter filtracyjny FH03 (strona detektora) dla filtra kalibracyjnego celem kontroli czujników

brak danych
Podany dobór ciśnień i temperatur może zostać ograniczony - patrz instrukcja obsługi. Dobór właściwego materiału dla wszystkich elementów mających styczność z medium leży w wyłącznej gestii i odpowiedzialności użytkownika. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Specjalne okienka z monokryształów szafiru zapewniają wysoką odporność na media o własnościach ściernych i agresywnych. Dzięki innowacyjnym technologiom produkcji w opteku można montować okienka bez uszczelnień lub kleju, przez co odpada monitorowanie ich żywotności. Dzięki prawidłowo dobranym drogom optycznym OPL (=odstęp między okienkami) można spełnić wszystkie wymagania pomiarowe, uzyskując także pokrycie małych i dużych zakresów pomiarowych utrzymując najwyższą dokładność.

optek AS16-VB-N Jednokanałowa sonda absorpcyjna

Powtarzalność wg NIST

Przy użyciu powtarzalnego osprzętu kalibracyjnego NIST (tylko AS16) osiągnięta zostanie maksymalna niezawodność pomiarów.