Stosowane na całym świecie wyposażenie do kontroli parametrów technologicznych

Sondy prętowe AS16 / AS56

optek AS16-VB-N Jednokanałowa sonda absorpcyjna z opcją kalibracji

Typowe zastosowania:

 • Gęstość komórek w fermentacji (AS16-N)
 • Rozdział faz mleko/woda (AS56-N)
 • Mieszanie napojów (AS16-F)
 • Rozdział faz piwo/woda (AS56-F)

Zestawienie

Modele AS16 i AS 56 są czujnikami o wysokiej precyzji działania służące do pomiaru zmętnienia (AS16-N oraz AS56-N), względnie barwy (AS16-F oraz AS56-F), które stosowane są w różnych gałęziach przemysłu. Czujniki są zaprojektowane do pracy w trybie inline i przy odpowiednio dobranej powtarzalności, liniowości i rozdzielczości dostarczają dokładne wartości pomiarowe.

AS16

Modele serii AS16 są sondami prętowymi najwyższej klasy. Szeroka oferta różnych długości dróg optycznych i czujników wraz z opcjonalnymi filtrami kalibracyjnymi i elementami z elektropolerowanej stali nierdzewnej spełnia wymagania branży biotechnologicznej.

AS56

Wersja AS56 której koncepcja bazuje na bezuszczelkowej konstrukcji okienka zastosowanej w AS16, z reguły stosowana jest w przemyśle spożywczym.i produkcji napojów. Ograniczona ilość wersji umożliwia tanie wykonywanie pomiarów (np. rozdziału faz).

Absorpcja w zakresie NIR (zmętnienie) Absorpcja VIS (barwa)

Specjalna żarowa lampa wolframowa generuje stały strumień świetlny, który przenika przez medium procesowe. Osłabienie intensywności światła spowodowane absorpcją oraz rozproszeniem wywoływanymi przez składniki rozpuszczone i nierozpuszczone zostaje zmierzone przez wbudowany detektor. Model AS16-N (AS56-N) wykorzystuje światło w zakresie długości fal od 730 do 970 nm, celem mierzenia stężenia drobin stałych niezależnie od barwy i jego zmiany (np. ilość drożdży w piwie podczas opróżniania zbiornika). Model AS16-F (AS56-F) wykorzystuje specyficzne długości fal świetlnych w zakresie widzialnym w celu pomiaru barwy cieczy z niewielkim zmętnieniem lub bez zmętnienia (np. piwo w wodzie podczas rozdziału faz).

OPL (długość dro gi optycznej)

optek AS16-N Jednokanałowa sonda absorpcyjna

Specjalne okienka z monokryształów szafiru zapewniają wysoką odporność na media o własnościach ściernych i agresywnych. Dzięki innowacyjnym technologiom produkcji w opteku można montować okienka bez uszczelnień lub kleju, przez co odpada monitorowanie ich żywotności. Dzięki prawidłowo dobranym drogom optycznym OPL (=odstęp między okienkami) można spełnić wszystkie wymagania pomiarowe, uzyskując także pokrycie małych i dużych zakresów pomiarowych utrzymując najwyższą dokładność.

Powtarzalność wg NIST

Przy użyciu powtarzalnego osprzętu kalibracyjnego NIST (tylko AS16) osiągnięta zostanie maksymalna niezawodność pomiarów.

Początek strony

Dane techniczne

AS16 AS56
Schemat
 1. Droga optyczna (OPL)
 2. Okienka
 3. Moduł lampowy
 4. Moduł optyczny (wraz z filtrem)
 5. Moduł detektora

Brak uszczelnień

Pomiar
Zasada pomiaru

Jednokanałowa absorpcja światła

Zmierzona długość/długości fal

AS16-N:730-970 nm

AS16-F:430, 550 lub 620 nm

AS56-N:730 - 970 nm

AS56-F:430 nm

Detektor(y)

1 fotodioda krzemowa (obudowana hermetycznie)

Zakres pomiarowy

AS16-N:

dowolnie wybierane z zakresu
0–0,05 do 6 CU

AS16-F:

dowolnie wybierane z zakresu
0–0,05 do 2 CU

(w zależności od długości fali)

AS56-N:

dowolnie wybierane z zakresu
0 – 4 CU

AS56-F:

dowolnie wybierane z zakresu
0 – 1,5 CU

Długość drogi optycznej

1, 5, 10, 20 lub 40 mm

5 lub 10 mm

Kalibrowanie

CU (jednostki stężenia) kalibrowanie właściwe dla zastosowania

Źródło światła

specjalna lampa wolframowa żarowa 5,0 V DC, 970 mA

typowe żywotności:3 do 5 lat (25.000 do 40.000 godzin)

specjalna lampa wolframowa żarowa 5,0 V DC, 450 mA

typowe żywotności:3 do 5 lat (25.000 do 40.000 godzin)

Rozdzielczość

< ± 0,05 % danego zakresu pomiarowego

< ± 0,5 % danego zakresu pomiarowego

Powtarzalność

< ± 0,5 % danego zakresu pomiarowego

< ± 1,0 % danego zakresu pomiarowego

Liniowość

< ± 1 % danego zakresu pomiarowego (właściwa dla aplikacji)

< ± 2 % danego zakresu pomiarowego (właściwa dla aplikacji)

Rodzaj ochrony

Wszystkie elementy optyczne zostały dobrane według wymogów stopnia ochrony IP65

Adaptacja do procesu technologicznego:
Materiał

elementy mające styczność z medium:Stal nierdzewna 1.4435 (SS 316 L) dF < 1 %, BN2

Powierzchnia:elektropolerowana Ra < 0,4 µm

Obudowa:Stal nierdzewna 1.4571 (SS 316 Ti)

elementy mające styczność z medium:Stal nierdzewna 1.4435 (SS 316 L)

Powierzchnia:elektropolerowana Ra < 0,8 µm

Obudowa:Stal nierdzewna 1.4571 (SS 316 Ti)

Przyłącze portu

Gwint G1–1/4", ISO 228/1 dla przyłącza AS25 (podobnego do króćca Ingold)

Średnica:25 mm (D = 25 H7)

Bruzda dla uszczelnienia typu o-ring dla długości portu 30 mm oraz 60 mm

Uszczelnienie portu

Uszczelnienie typu o-ring 18,64 x 3,53 mm EPDM (FDA / USP Class VI)

Głębokość zanurzenia

35 mm (1,38") + droga optyczna (OPL) dla długości portu 30 mm oraz 60 mm (2,36")

135 mm (5,31") + droga optyczna (OPL) dla długości portu 60 mm (2,36")

35 mm (1,38") + droga optyczna (OPL) dla długości portu 30 mm oraz 60 mm (2,36")

Ciśnienie procesowe

10 mbar do 20 bar (0,15 psi do 290 psi)

10 mbar do 10 bar (0,15 psi do 145 psi)

Okienko

Szafir (bezuszczelkowy)

Osprzęt montażowy
 • Króciec do wspawania
 • adapter Varivent (50.00)
 • adapter zaciskowy 38,1 i 50,8 mm (1,5 und 2,0")
 • 3-clamp optek DIN 11850 (DN50–DN100)
 • 3-clamp optek OD (BS4821-1) 50,8–101,6 mm (2,0–4,0")
Zakresy temperaturowe
Opcja zwykła

Temperatura występująca na stałe:0-100°C (32-212°F)

szczytowo 60 min dziennie:0-150°C (32-302°F)

Temperatura występująca na stałe:0-90°C (32-194°F)

szczytowo 60 min dziennie:0-100°C (32-212°F)

Temperatura występująca na stałe:0-90°C (32-194°F)

szczytowo 60 min dziennie:0-100°C (32-212°F)

Temperatura otoczenia

Praca:0-40°C (32-104°F)

Transport:-20-70°C ( -4-158°F)

Kalibrowanie
Adapter kalibracyjny

brak

brak danych
Adapter kalibracyjny VB

Adapter filtracyjny FH03 (strona detektora) dla filtra kalibracyjnego celem kontroli czujników

brak danych
Podany dobór ciśnień i temperatur może zostać ograniczony - patrz instrukcja obsługi. Dobór właściwego materiału dla wszystkich elementów mających styczność z medium leży w wyłącznej gestii i odpowiedzialności użytkownika. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Początek strony

Osprzęt montażowy


 • 3-clamp

 • Varivent

 • Króciec do wspawania 15°

 • Króciec do wspawania 0°

 • Trójnik

Początek strony