Sistem kalibrasyonu

optek kalibrasyon aksesuarları, proses kontaminasyonu önlenecek şekilde özel olarak optek sistemlerinin kalibrasyonu ve kontrol için geliştirilmiştir.

UV sensörleri

Güvenilir ölçümler sağlamak için üç seride kalibrasyon filtreleri temin edilebilir. UV-L serisinin filtreleri, fotometrik hassasiyeti ve doğrusallığı kalibre etmek için kullanılır. UV-B serisinin filtreleri, entegral bloklamanın kontrolü ve UV-S serisinin filtreleri de sensörün uzun vadeli performansının kontrolü için kullanılır.

VIS-/NIR sensörler

Her dalga boyu (ölçüm aralığı) için özel bir katı madde filtresi serisi temin edilebilir; böylelikle optimum bir ölçüm performansına ulaşılabilir. Kalibrasyon filtreleri, fotometrik hassasiyeti ve doğrusallığı kalibre etmek için kullanılır.

Konsept

optek kalibrasyonu öncelikleşu avantajları sağlar:

  • Sabit kalibrasyon için birden çok sensörde sadece tek bir filtre(seti).
  • Yeniden sertifikalandırma için sadece filtrelerin geri gönderilmesi gerekir, bu sayede sensör devrede kalabilir.

Kalibrasyon filtresi UV-L

Nominal absorpsiyon: 0,45, 0,9, 1,8 ve 2,4 CU

Kalibrasyon filtresi UV-B

Nominal absorpsiyon: > 3 CU

Kalibrasyon filtresi UV-S

Nominal absorpsiyon: uygulamaya özel

Kalibrasyon filtresi VIS-L

Nominal absorpsiyon: 0,45, 0,9 ve 1,8 CU

Kalibrasyon filtresi NIR-L

Nominal absorpsiyon: 0,45, 0,9 ve 1,8 CU

Kalibrasyon çantası

Yedi adede kadar kalibrasyon filtresi içerir.

Benzersiz FH03 kalibrasyon küveti sayesinde, boru hattına müdahale olmaksızın ürün kalibrasyonu gerçekleşebilir. Kullanıcı, ürün konsantrasyonunun veya bir referans standardının absorbsiyon sinyallerini, ölçüm değerleri laboratuar ortamında ve proses içinde kolayca karşılaştırılabilecek şekilde düzenleyebilir.

Tüm UV/VIS optek filtreleri, bir NIST uyumluluğu sertifikası ile teslim edilir (National Institute of Standards and Technology). optek laboratuvarı, kalite güvenliği ve filtrelerin yeniden sertifikalandırılması amacıyla kısa bir toplam uygulama süresini garanti etmek için NIST uyumlu ve yüksek kaliteli bir spektrometreyle donatılmıştır.