Globale løsninger for automatisert prosessovervåkning

Systemkalibrering

Oversikt

Kalibreringstilbehøret fra optek er spesielt utviklet for kalibrering og testing av optek-systemer uten forurensing.

UV-sensorer

Det finnes tre serier med faststoffiltre som garanterer pålitelige målinger. Filtrene i UV-L-serien brukes for å kalibrere fotometrisk nøyaktighet og linearitet. Filtrene i UV-B-serien tester den integrale blokkingen, mens UV-S-serien brukes til å teste sensorens langtidsstabilitet.

VIS-/NIR-sensorer

For hver bølgelengde (måleområde) finnes det en spesiell serie av faststoffiltre, slik at måleytelsen blir optimal. Kalibreringsfiltrene brukes for å kalibrere fotometrisk nøyaktighet og linearitet.

NIST-sporbarhet

Alle UV/VIS optek-filtre leveres med et sertifikat for NIST-sporbarhet (National Institute of Standards and Technology). optek-laboratoriet er utstyret med et høyverdig NIST-sporbart spektrometer for kvalitetssikring og for å garantere kort prosesstid.

Konseptet

optek-kalibreringen tilbyr blant annet følgende fordeler:

  • Kun ett filter(sett) for flere sensorer for konstant kalibrering.
  • Kun filtrene trenger å returneres til resertifisering; sensorene kan brukes videre.

Kalibreringsfilter UV-L

Nominell absorpsjon: 0.45, 0.9, 1.8 og 2.4 CU

Kalibreringsfilteret UV-B

Nominell absorpsjon: > 3 CU

Kalibreringsfilteret UV-S

Nominell absorpsjon: spesifikk til applikasjonen

Kalibreringsfilteret VIS-L

Nominell absorpsjon: 0.45, 0.9 og 1.8 CU

Kalibreringsfilteret NIR-L

Nominell absorpsjon: 0.45, 0.9 og 1.8 CU

Kalibrieringskoffert

Inneholder opptil sju kalibreringsfiltre.

Sidens begynnelse

Kalibreringskuvette

Kalibreringskuvetten FH03 gjør at produktene kan kalibreres uten inngrep i rørledningen. Brukeren kan sortere absorpsjonssignalene i produktkonsentrasjonen eller en referansestandard slik at måleverdiene i laboratoriet og prosessen enkelt kan sammenlignes.

Sidens begynnelse