Globale løsninger for automatisert prosessovervåkning

Single Use målecelle (S.U.C.)

 • Samme ytelse som konvensjonelle systemer
 • Kompatibel med ulike optek-sensorer
 • Redusert risiko for kontaminering
 • Fire målinger i én Single Use målecelle
 • Minimalt dødromsvolum
 • USP Class VI og FDA-godkjenning

Oversikt

Single Use målecelle (S.U.C.) er utviklet for optimering av utskillings-, rensings-, akkumulerings- og formuleringsprosesser i kromatografi- og ultrafiltreringssystemer.

Krysskontaminering mellom produkter og partier forhindres, da gammastrålte Single Use måleceller reduserer kontamineringsrisikoen til praktisk talt null.

S.U.C. Design

S.U.C. er tilgjengelig i fire ulike versjoner. To versjoner blir hovedsakelig brukt for målinger foran kromatografisøylen (Pre-Column) (SUC 01/03). To versjoner, som blir brukt for målinger bak søylen (Post-Column) (SUC 05/07), har optiske vinduer for optek UV-sensorer.

Hver S.U.C. er tydelig merket med spesifikke opplysninger. Enkelte av disse opplysningene er sensorkons-tantene for ledningsevneføleren samt UV OPL-tilpasningen for SUC 05/07 (OPL = optisk banelengde).

 • 8 Måleverdier
 • 5 Sensorer
 • 2 Single Use-celler
 • 1 Konverter

S.U.C.-holder

Vesentlige bestanddeler av S.U.C.- systemet er holderen og festemekanismen, som garanterer riktig montering. For rask og enkel installasjon i prosessanlegget er det på S.U.C.- holderen allerede montert en ledningsevneføler ACF60-SU-35.

S.U.C. pH-adapter

SUC 03 og SUC 07 er utstyrt med en pH-adapter. Denne er kompatibel med mange ulike standard pH-elektroder (Ø 12 mm x 120 mm). Når det ikke er nødvendig med pH-adapter (på SUC 01 og SUC 05), blir pH-inngangen stengt med en lås. Denne pH-låsen har de samme dimensjonene som pH-elektroden, slik at dødromsvolumet holdes så lite som mulig.

S.U.C. (Single Use målecelle)

Komplett montert SUC 07 for ledningsevne-, pH-, UV- og temperaturmåling

Den allsidige utformingen av optek S.U.C. er utviklet for de spesielle kravene i biofarmasøytisk produksjon. Med sitt lave dødromsvolum og enkle installasjon er målecellene fullt kompatible med UV-, NIR- og fargesensorene fra optek.

 • Single Use måleceller blir produsert i renromsomgivelser og er egnet for gammastråling.
 • Enklere og raskere utskifting av S.U.C., ingen rensing og validering av systemet nødvendig.
 • Høyere produktivitet pga. enklere utskiftingsprosesser og korte nedetider mellom ulike produkter eller partier.
Tilgjengelige modeller
S.U.C.-typer Ledningsevne pH UV Dødromsvolum Eksempel
SUC 01 checkmark - - 20 ml
SUC 03 checkmark checkmark - 20 ml
SUC 05 checkmark - checkmark
 • (OPL 1 mm): 22 ml
 • (OPL 2,5 mm): 23 ml
 • (OPL 10 mm): 25 ml
SUC 07 checkmark checkmark checkmark
 • (OPL 1 mm): 22 ml
 • (OPL 2,5 mm): 23 ml
 • (OPL 10 mm): 25 ml

Sidens begynnelse

Tekniske data

ACF60-SU-35
Materiale (ikke berørt av mediet)

SS 316 L

Måleområde

0 µS/cm til 150 mS/cm

Nøyaktighet: ± 2 % av måleverdien ± 0,4 µS/cm (forutsatt at omgivelses- og prosesstemperaturen er identisk)

Temperaturkompensasjon av ledningsevneføleren

Nøyaktighet ≤ 0,8 % av måleverdien under betingelsen av at (T omgivelse - T prosess) ≤ ± 20 °C (± 68 °F)

Beskyttelsesklasse

IP65

Rengjøringsmulighet

Vanlige rengjøringsmidler er tillatt for rengjøring (alkoholholdige desinfiserende midler for overflater, kvartære ammoniumsforbindelser).

Advarsel! Pass på at vinduene er rene og tørre og at kontaktenheten for elektrodene er tørre før du starter en måling.

Angitt trykk-og temperaturdimensjonering kan være begrenset – se instruksjonsmanualen. Valg av korrekt materiale til væskeberørte deler er brukers ansvar. Med forbehold om endring av data.
S.U.C.
Materiale (ikke berørt av mediet)

Lim: Epoxy LOCTITE M-31CL

Materiale (berørt av mediet)

Vindu (SUC 05, SUC 07): Kvarts, slipper gjennom UV-lys

Pakning: EPDM (FDA, USP Class VI)

Ledningsevne--elektrodestifter: Rustfritt stål 1.4435 (SS 316L), dF < 1 %, BN2

Målecelle: Polyfenylsulfon (PPSU)

Plast- og elastomerdelene i sensoren som er i berøring med mediet har bestått bioreaktivitetskontroller i henhold til USP <87> og <88> Class VI og oppfyller FDA-forskriften 21 CFR 177.2600. Alle delene som er i berøring med mediet er av ikke-animalsk opprinnelse og i løpet av produksjonen ble det ikke brukt noen animalske stoffer. Alle delene som er i berøring med mediet er av storfefri opprinnelse og i løpet av produksjonen ble det ikke brukt noen BSE-holdige stoffer.

Overflate (deler berørt av mediet)

Ra < 0,8 µm

Prosesstilkobling

Slangekobling

Rørdiameter

1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 5/8 in., 3/4 in., 1 in.

OPL (SUC 05, SUC 07)

1 mm, 2,5 mm, 10 mm, andre på forespørsel

Lagringsevne

36 måneder fra produksjonsdato ved tilmålte klimatiske betingelser

Tillatt gammastråling

Typisk 25 – 40 kGy (testet til 50 kGy)

Temperature and Pressure Ratings
Prosesstrykk

0 – 6 bar (0 – 87 psi) Verdier kan være lavere i kombinasjon med pH-føler. Spesifikasjoner for pH-føleren finnes i tilsvarende bruksanvisning.

Prosesstemperatur

2 – 50 °C (35,6 – 122 °F) Verdier kan være lavere i kombinasjon med pH-føler. Spesifikasjoner for pH-føleren finnes i tilsvarende instruksjonsmanual.

Krav til omgivelsene

Driftstemperatur: 2 – 30 °C (35,6 – 86 °F)

Relativ luftfuktighet 80 % for temperaturer opp til 31 °C (87 °F)

Angitt trykk-og temperaturdimensjonering kan være begrenset – se instruksjonsmanualen. Valg av korrekt materiale til væskeberørte deler er brukers ansvar. Med forbehold om endring av data.

Sidens begynnelse