Globale løsninger for automatisert prosessovervåkning

Vår historie

1984

Alt begynner med en håndfast visjon og en innovativ idé i kjelleren hjemme.

1985

Det første apparatet (110/AF10) kunne overvåke en separator.

1986

Det første kontoret vårt i Essen i Tyskland var på 200 kvm og hadde seks motiverte medarbeidere.

1990

optek GmbH flytter til et større kontor på 1000 kvm.

1991

optek X12 og X52-produktlinjen mottar positiv respons fra den øvrige dele av bransjen.

1993

Vi åpner avdelinger i Nederland og USA. I fokus står bioteknologien.

1996

I eget EMV-laboratorium utvikles seriene X16 og X56.

1999

Lansering av den nye plattformen Control 4000 med mulighet for tilkobling av flere sensorer.

2001

optek bygger egen, stor avdeling på 2700 kvm i Essen, Tyskland, med tanke på fremtidige utvikling.

2002

Vi utvider avdelingen i USA, Germantown, Wisconsin.

2004

optek innfører den nye produktlinjen C200 for elektrokjemiske sensorer til måling av pH og konduktivitet. optek innfører de nye ASD stavsondene inkludert måleomformeren Fermenter Control.

2005

Måleomformeren Haze Control inkludert sensoren DTF16 innføres. Vi åpner enda en avdeling, i St. Petersburg, Russland.

2007

Vi åpner enda en avdeling, i Singapore. Måleomformerne C4000 og Haze Control videreutvikles og gjennomgår en teknisk oppgradering.

2008

Konverteren Fermenter Control og laboratoriemåleinstrumentet DT9011 utvikles videre. opteks eget kalibreringslaboratorium i Tyskland blir tatt offisielt i bruk.

2009

Tallrike optek-instrumenter utstyres med Profibus® PA-egenskaper.

2010

opteks globale ekspandering går videre med åpningen av vår kinesiske avdeling i Shanghai.

2011

Vi leverer til kunder i over 60 land gjennom vårt globale distribusjonsnett. Med innføringen av Control 8000-plattformen kan fotometriske og elektrokjemiske sensorer kombineres.

2014

Vi fortsetter å vokse! Vi utvider våre aktiviteter over hele verden. Nytt produksjonsbygg i Essen (Tyskland) under planlegging.

2018

optek innfører det valgfrie FOUNDATION™ Fieldbus Interface for konverterne C4000, C8000 og Haze Control. ASD12-sonden innføres som nytt produkt. Samtidig gjør programvareoppdateringen i C4000 og C8000 det mulig å koble til ASD-sonder. I tillegg blir Single Use-målecellen (S.U.C.) for Single Use-systemer innført i bioteknologien.