Wereldwijde oplossingen voor inline-procesregeling

Verklaring gegevensbescherming


Wij heten u van harte welkom op onze website www.optek.com , die geëxploiteerd door optek-Danulat GmbH. De bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid van de gegevens is belangrijk voor ons. Deze gegevensbeschermingsverklaring dient om u te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en het gebruik van de persoonlijke gegevens die ons worden toevertrouwd bij het gebruik van onze diensten.1. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens

1.1 optek-Danulat GmbH verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens in de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland van Duitsland en het DSGVO. Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze service. We gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor contractverwerking en/of voor het verwerken van uw aanvragen. De gegevens worden anoniem gemaakt voor gebruik in de vorm van statistische studies.

1.2 Wanneer u publiek toegankelijke delen van onze internetdiensten bezoekt, worden logbestanden tijdelijk verzameld en ook opgeslagen, zoals uw IP-adres. Echter de gegevens worden anoniem gemaakt. Naast het IP-adres worden de volgende beschikbare gegevens verzameld:

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgebrachte gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Naam van de browser
 • Optimaliseren van systeem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Wij hebben deze gegevens nodig om onze website voor uw browser te optimaliseren, indien nodig ook toegang tot en gebruik van onze diensten mogelijk te maken. We bevestigen dat dit uitsluitend toegangsgegevens zijn die u persoonlijk niet kunnen hinderen. Deze loggegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en voor het volgen van fouten en worden vervolgens ook verwijderd.

1.3 Bestemming van gegevens: als u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, wordt deze informatie opgeslagen voor het verwerken van uw vraag en voor mogelijke vervolgvragen. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren op uw vragen, verzoeken, vragen en kritiek.

1.4 Als we uw post- en e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product en / of dienst en u geen bezwaar hebt tegen verder gebruik, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten te sturen, zoals die al zijn gekocht , per post of per e-mail. U kunt natuurlijk bezwaar maken tegen dit gebruik van uw postadres en / of e-mail zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

2. Doorgifte van gegevens

2.1 In principe worden uw gegevens alleen verzameld en gebruikt voor een specifiek doel. Uw Persoonlijke gegevens worden alleen zonder uw voorafgaande toestemming doorgegeven in de volgende gevallen:

 • Voor zover wij afhankelijk zijn van externe dienstverleners voor het verlenen van diensten, bijvoorbeeld voor ondersteuning, voor de verwerking van betalingen en op het gebied van de toegestane overdracht van reclamemaatregelen, wordt de informatie die nodig is voor de afhandeling van bestellingen doorgegeven aan deze externe dienst providers. Deze externe dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd. Daarnaast is er een contract voor de verwerking van bestellingen afgesloten met elk van deze serviceproviders, zodat het regelmatig wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming
 • Voor zover dit nodig is om een illegaal gebruik te verduidelijken of om te vervolgen, zullen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de vervolgende autoriteiten en, indien nodig, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal of grof gedrag. optek-Danulat GmbH kan op verzoek ook informatie verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan wetshandhavingsinstanties en belastingautoriteiten, bij wet, bij de overheid en / of bij de rechter.

3. Opslag en verwijdering van uw gegevens

3.1 Voor zover uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze verwijderd (§ 75 BDSG - Correctie en verwijdering van persoonsgegevens en beperking van verwerking, alinea 2). Het verwijderen van uw gebruikersaccount is op elk moment op uw verzoek mogelijk en kan worden uitgevoerd door een bericht te sturen naar de beschreven contactoptie of via een functie die hiervoor is voorzien in het gebruikersaccount. Nadat uw gebruikersaccount is verwijderd, worden uw gekoppelde gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een verder gebruik van gegevens wettelijk is toegestaan
3.2 Gegevens die niet onderworpen zijn aan een andere wettelijke opslagtermijn worden verwijderd op uiterlijk 6 maanden na opslag.

4. Cookies

4.1 Om u een optimale dienstverlening te bieden en het gebruik mogelijk te maken van bepaalde functies, maken we gebruik van tijdelijke en permanente cookies tijdens uw bezoek aan onze websites en, indien beschikbaar, de mobiele toepassingen. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat.

 • Tijdelijke cookies: deze zijn tijdelijk en bevatten gegevens zoals een identificatienummer, een zogeheten sessie-ID. Deze cookies stellen de server in staat om verschillende aanvragen op onze websites en de mobiele applicatie aan dezelfde gebruiker toe te wijzen. Ze worden verwijderd zodra het gebruik van de betreffende website wordt beëindigd. Sessiecookies worden daarentegen gebruikt voor marktonderzoekdoeleinden. Voor dit doel worden de gegevens anoniem gemaakt, zodat het niet mogelijk is om conclusies te trekken over uw persoon. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u dit doen door cookies in uw browser te deactiveren. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over hoe u dit moet doen. Als cookies zijn gedeactiveerd, kunnen we niet garanderen dat u al onze services onbeperkt kunt gebruiken.
 • Permanente cookies. Deze blijven op uw eindapparaat, zelfs nadat u onze website of de mobiele applicatie hebt verlaten. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij de volgende keer dat u optek- Danulat.com bezoekt en ook dienen om het u gemakkelijker te maken om in het beschermde gebied te werken. optek-Danulat GmbH gebruikt deze cookies voor een periode van drie maanden om niet-gepersonaliseerde statistieken te genereren om de dienstverlening te verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens beoordeeld; uw IP-adres zal voor dit doel anoniem worden gemaakt. Als u deze cookies ook niet wenst te accepteren, kunt u dit doen door de cookies in uw browser te deactiveren ..

5. Gegevensverzamelings- en evaluatiediensten

5.1 Google-diensten

5.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde tijdelijke cookies om navigatie te vergemakkelijken. cookies zijn tekstbestanden die worden verzonden wanneer ze de betreffende website bezoeken en tijdelijk worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en bij een volgend bezoek worden teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen onder andere worden gebruikt om gebruikersgerelateerde advertenties weer te geven. In de regel bevatten deze sessiecookies geen persoonlijke gegevens en vervallen ze aan het einde van de sessie. Technieken die het mogelijk maken om het toegangsgedrag van de gebruikers te traceren, worden niet gebruikt. De informatie die wordt gegenereerd over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter eerder verlaagd door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in de context van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling:(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)

6. Externe links

6.1 Onze website bevat links naar externe websites, zoals websites van fabrikanten. Wanneer u externe websites bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven. Zodra u op deze webpagina's bent, zijn de gegevensbeschermingsregels van de respectieve exploitanten van toepassing.

7. Technische beveiliging, gegevenscodering

7.1 We nemen doorlopende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. Het volgende wordt verzekerd door technische en organisatorische maatregelen:

 • de gebruiker het gebruik van de dienst te allen tijde kan stopzetten,
 • de opgebouwde persoonsgegevens over het aflopen van de toegang of van de andere gebruik onmiddellijk na beëindiging ervan wordt verwijderd of in de gevallen als bedoeld in lid 2,
 • de persoonsgegevens over het gebruik van verschillende telemedia door dezelfde gebruiker afzonderlijk worden gebruikt,
 • gegevens overeenkomstig TMG (Telemediawet) § 15, lid 2, kunnen alleen worden samengevoegd. voor factureringsdoeleinden en
 • gebruiksprofielen overeenkomstig TMG § 15 (3) kunnen niet worden gecombineerd met gegevens ter identificatie van de drager van het pseudoniem.

7.2 Informatie op internet wordt over het algemeen ongecodeerd verzonden. Formulieren waarin persoonlijke gegevens worden verzonden, moeten gecodeerd worden verzonden in overeenstemming met § 13, lid 7 TMG. Dit gebeurt via SSL (om te worden herkend bij paginatoegang, https in plaats van http).

8. Intrekking van toestemmingen, informatie, correctie, afscherming en verwijdering

8.1 Overeenkomstig artikel 17 - EU-DSGVO - hebt u recht op uw gegevens. Indien verwijderd:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn ingezameld of anderszins verwerkt,
 • de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere wettelijke bepalingen bestaan basis voor verwerking,
 • de betrokkene verzet zich tegen de verwerking en er is geen sprake van een hogere voorziening legitieme gronden voor verwerking,
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt,
 • het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, of,
 • de persoonsgegevens van een kind in verband met diensten van de informatiemaatschappij aangeboden, d.w.z. internetdiensten zoals media, webwinkels of online spelletjes, zijn verzameld.

Hiervoor kunt u contact opnemen met [email protected] of per post naar het adres verstrekt.

8.2 Door u te registreren en/of gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat wij uw gegevens en het gebruik daarvan voor het verbeteren van onze dienstverlening, voor onze servicefuncties, voor het contacteren en versturen van berichten, voor het evalueren van gebruiksgedrag, voor reclamedoeleinden, voor de klantenservice en voor het vraaggerichte ontwerp van onze diensten. Wij wijzen u erop dat u uw toestemming kunt intrekken op te allen tijde met ingang van de toekomst door het sturen van een e-mail naar [email protected] of schriftelijk op het adres van optek-Danulat GmbH. De herroeping is gratis (met uitzondering van de verzendkosten) door u gemaakt). Als u geen toestemming geeft of deze intrekt met ingang van de toekomst, vrage wij om uw begrip dat een gepersonaliseerd gebruik van onze diensten zijn mogelijk niet mogelijk.

9. Wijzigingen in onze verklaring gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring inzake gegevensbescherming aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te brengen aan onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring. Uw hernieuwd bezoek zal het onderwerp zijn van wijzigingen in ons privacybeleid.

10. Contactpersoon voor vragen over onze gegevensbescherming

Als u verdere vragen hebt over ons privacybeleid, of als u informatie, correctie, afscherming of verwijdering van gegevens, of als u gegevens wilt intrekken uw toestemming voor of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, gelieve contact op te nemen met optek-Danulat GmbH op [email protected] of op onderstaand adres.

Firma :optek-Danulat GmbH

Adres :Emscherbruchallee 2, 45356 Essen, Germany

E-Mail:[email protected]