Järjestelmän kalibrointi

optek-kalibrointitarvikkeet on suunniteltu erityisesti NID-kalibrointiin ja optek-järjestelmien tarkistukseen.

UV anturit

Saatavilla kolme erilaista optista suodatinta mittausten tarkastukseen. UV-L sarjan suodatin fotometriseen kalibrointiin (mittaustarkkuus ja lineaarisuus). UV-B suodatin verifioi valon blokkauksen ja UV-S suodatin mahdollistaa mitta-arvon pitkäikäisen stabilisuuden varmis-tamisen.

VIS-/NIR-anturit

Jokaiselle aallonpituudelle (mittausalueelle) on erityinen sarja suodattimia, joilla voidaan saavuttaa optimaalinen mittausteho. Kalibrointisuodattimia käytetään fotometrisen tarkkuuden ja lineaarisuuden kalibrointiin.

Konsepti

optek kalibrointikonseptin edut:

  • vain yksi suodatinsarja useammalle anturille identtiseen kalibrointiin
  • vain suodattimet kalibroidaan valmistajan toimesta, ei tarvitse lähettää koko anturia kalibrointiin.

Kalibrointisuodatin UV-L

Nimellisabsorptio:0,45, 0,9, 1,8 ja 2,4 CU

Kalibrointisuodatin UV-B

Nimellisabsorptio:> 3 CU

Kalibrointisuodatin UV-S

Nimellisabsorptio:sovelluskohtainen

Kalibrointisuodatin VIS-L

Nimellisabsorptio:0,45, 0,9 ja 1,8 CU

Kalibrointisuodatin NIR-L

Nimellisabsorptio:0,45, 0,9 ja 1,8 CU

Kalibrointisalkku

Sisältää seitsemän kalibrointisuodatinta

Ainutlaatuisen kalibrointikyvetin FH03 ansiosta kalibrointi voidaan suorittaa ilman mittausyhteeseen koskemista. Kyvetti sallii käyttäjän luoda tuotteen konsentraatiota tai samankaltaista materiaalia korreloivan absobrtio signaalin, muodostaen helpon vastaavuuden laboratorion ja tuotannon välille.

Kaikki UV/VIS optek suodattimet toimitetaan jäljitettävällä NISTsertifioinnilla. optekin laboratorio on varustettu NIST-jäljitettävällä spektrofotometrillä jolla varmistetaan laatu ja nopea toimitusvarmuus suodattimien uudelleen sertifioinnissa.