Tietosuojakäytäntö


Johdanto

Olemme iloisia, että vierailet verkkosivuillamme. Henkilökohtaisten tietojesi suojaaminen ja turvallisuus verkkosivujamme käytettäessä on meille erittäin tärkeää. Haluamme siksi kertoa sinulle tässä, mitä henkilötietojasi keräämme, kun vierailet verkkosivustollamme, ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään.

A. Yleistä

rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan nimet ja yhteystiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä on:

optek-Danulat GmbH
Emscherbruchallee 2
45356 Essen, Saksa
Puhelin: +49-(0)201-63409-0
Sähköposti: [email protected]

Voit tavoittaa tietosuojavastaavamme seuraavista yhteystiedoista:

SICHERDAT GmbH
Robert Fischer
Glockengießerstr. 60
23552 Lübeck, Saksa
E-Mail: [email protected]

Yleisiä tietoja tietojen käsittelystä, oikeusperustasta, säilytysajasta ja tietojen vastaanottajista.

Yleisiä tietoja tietojen käsittelystä ja oikeusperustasta

Käsittelemme henkilötietoja asiaankuuluvien tietosuojasäännösten, erityisesti DSGVO:n ja BDSG:n, mukaisesti. Käsittelemme tietoja ainoastaan laillisen luvan perusteella. Kun käytät tätä verkkosivustoa, käsittelemme henkilötietoja vain suostumuksellasi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuolena olet, tai pyynnöstäsi sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). 6 (1) lit. c DSGVO) tai jos käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi, paitsi jos etusi tai perusoikeutesi ja -vapauksiesi, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista, ovat etusijalla (6 (1) lit. f DSGVO).

Varastoinnin kesto

Ellei seuraavissa huomautuksissa toisin mainita, säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi tai sopimus- tai lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tällaiset lakisääteiset säilyttämisvelvoitteet voivat johtua erityisesti kauppa- tai verolainsäädännöstä.

Tietojen vastaanottaja/luovuttaminen

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen tarkoitusten täyttämiseksi ja jos se kuuluu yksittäistapauksessa oikeusperustan piiriin. Siltä osin kuin olemme riippuvaisia ulkoisista palveluntarjoajista palvelujen tarjoamisessa, esimerkiksi tukipalveluissa, maksujen käsittelyssä ja sallittujen mainostoimenpiteiden lähettämisessä, tilauksen täyttämiseksi tarvittavat tiedot välitetään näille ulkoisille palveluntarjoajille. Valitsemme nämä ulkoiset palveluntarjoajat huolellisesti. Lisäksi kunkin palveluntarjoajan kanssa tehdään tilausten käsittelyä koskeva sopimus, jota tarkistetaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että tietojasi käytetään tietosuojasäännösten mukaisesti.

Lisäksi luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille yksittäistapauksissa, jos tämä palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, esittämistä tai puolustamista. Mahdollisia vastaanottajia voivat tällöin olla esimerkiksi lainvalvontaviranomaiset, asianajajat, tilintarkastajat, tuomioistuimet jne. Tietoja voidaan luovuttaa myös, jos meillä on oikeus tai velvollisuus luovuttaa tietoja lakisääteisten säännösten ja/tai viranomais- tai tuomioistuinmääräysten perusteella. Tämä voi tarkoittaa erityisesti tietojen luovuttamista rikosoikeudellisia syytetoimia varten, vaaran torjumiseksi tai immateriaalioikeuksien valvomiseksi.

Rekisteröityjen oikeudet, muutoksenhakuoikeus

Sinun oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vedota rekisteröityjen oikeuksiin meitä vastaan. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet:

 • Tietojen antaminen asetuksen (EY) N:o . 15 DSGVO:n mukaiset tiedot sinusta tallennetuista tiedoista merkityksellisenä tietona käsittelyn yksityiskohdista ja kopiona tiedoistasi;
 • Korjaus artiklan mukaisesti. 16 DSGVO:n mukaisten virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaaminen;
 • Poistaminen artiklan mukaisesti. 17 DSGVO:n mukaisesti, jos käsittely ei ole tarpeen sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen edun vuoksi tai oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • Käsittelyn rajoittaminen artiklan mukaisesti. 18 DSGVO, jos tietojen oikeellisuus on kiistanalainen, käsittely on lainvastaista, emme enää tarvitse tietoja ja vastustat niiden poistamista, koska tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai olet vastustanut käsittelyä DSGVO:n 18 artiklan mukaisesti. 21 DSGVO:N MUKAISESTI.
 • Tietojen siirrettävyys art. 20 DSGVO:n mukaisesti, jos olet toimittanut meille henkilötietoja suostumuksen puitteissa DSGVO:n 20 artiklan mukaisesti. 6 (1) a DSGVO:n mukaisesti tai sopimuksen perusteella DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. 6 (1) b DSGVO:n perusteella ja olemme käsitelleet niitä automaattisten prosessien avulla. Saat tietosi jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai siirrämme tiedot suoraan toiselle vastuulliselle osapuolelle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • Artiklan mukainen vastalause. 21 DSGVO:n mukaista henkilötietojesi käsittelyä vastaan, sikäli kuin se perustuu DSGVO:n 21 artiklaan. 6 para. 1 lit. e, f DSGVO:n nojalla ja tähän on olemassa erityistilanteestasi johtuvat syyt tai vastalause kohdistuu suoramainontaan. Vastustamisoikeutta ei ole, jos käsittelylle osoitetaan ylivoimainen pakottava oikeutettu syy tai jos käsittely suoritetaan oikeudellisten vaatimusten esittämistä, esittämistä tai puolustamista varten. Jos oikeutta vastustaa yksittäisiä käsittelytoimia ei ole, siitä ilmoitetaan.
 • Artiklan mukainen peruuttaminen. 7 para. 3 DSGVO:n mukaisesti annetun suostumuksen peruuttaminen tulevaisuutta varten.

Valitus valvontaviranomaiselle

Jos uskot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen 3 artiklan mukaisesti. 77 GDPR:N MUKAISESTI.

B. Tietojen käsittely verkkosivustolla

Palvelimen automaattinen tietojenkäsittely

Keräämme verkkosivuillemme soittaessasi ja niitä käyttäessäsi henkilötietoja, jotka selaimesi lähettää automaattisesti palvelimellemme. Seuraavat tiedot tallennetaan väliaikaisesti niin sanottuun lokitiedostoon:

 • Pyynnön esittäneen tietokoneen IP-osoite
 • Päivämäärä ja kellonaika
 • Haetun tiedoston nimi ja URL-osoite
 • Verkkosivusto, jolta pääsy tapahtuu (referrer URL).
 • Käytetty selain ja tarvittaessa tietokoneen käyttöjärjestelmä.

Käsittely suoritetaan, jotta voimme suojella ylivoimaista oikeutettua etuamme, joka liittyy verkkosivustomme näyttämiseen sekä turvallisuuden ja vakauden varmistamiseen, ja se perustuu art. DSGVO:n 6 kohdan f alakohdan perusteella. Tietojen kerääminen ja tallentaminen lokitiedostoihin on pakollista verkkosivuston toiminnan kannalta. Käsittelyä vastaan ei ole oikeutta vastustaa, koska siitä on poikkeus Art. 21 (1) DSGVO:N POIKKEUS. Siltä osin kuin lokitiedostojen jatkotallennus on lakisääteistä, käsittely perustuu art. 6 para. 1 lit. c DSGVO:n perusteella. Tietojen antamiseen ei ole oikeudellista tai sopimukseen perustuvaa velvoitetta, mutta verkkosivustomme käyttäminen ei ole teknisesti mahdollista ilman tietojen antamista.

Edellä mainittuja tietoja säilytetään verkkosivuston näyttämisen ajan ja sen jälkeen teknisistä syistä enintään 10 päivän ajan.

Ulkoinen hosting

Verkkosivustoamme isännöi palveluntarjoaja.

Hosteria käytetään oikeutetun edun vuoksi verkkotarjouksemme turvallisen ja tehokkaan tarjoamisen varmistamiseksi Art. 6 kohdan mukaisesti. 1 lit. f DSGVO:n mukaisesti sekä potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehtyjen sopimusten käynnistämiseksi ja täyttämiseksi, Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Varmistaaksemme tietosuojan mukaisen käsittelyn olemme tehneet palveluntarjoajan kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä tietosuojaa koskevan artiklan mukaisesti. 28 DSGVO:N MUKAISESTI.

Yhteystiedot ja yhteydenottolomake

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustolla olevien lomakkeiden kautta, käsittelemme antamiasi henkilötietoja (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja nimi) pyyntösi käsittelemiseksi. Yhteydenottolomakkeen pakollisten kenttien kautta kerätyt tiedot ovat tarpeen pyynnön käsittelemiseksi. Lisäksi voit vapaaehtoisesti antaa lisätietoja, jotka katsot tarpeellisiksi yhteydenottopyynnön käsittelyä varten. Yhteydenoton yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojesi käsittely yhteydenoton yhteydessä tapahtuu yhteydenottoa ja pyyntösi käsittelyä varten, joka perustuu art. 6 (1) lit. b DSGVO:n perusteella, edellyttäen, että pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen pyyntöjen tehokasta käsittelyä Art. 6 (1) lit. f DSGVO:n mukaisesti. Tietojesi antamiseen ei ole oikeudellista tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta, mutta pyyntösi käsittely ei ole mahdollista ilman pakollisten kenttien tietojen antamista.

Säilytämme antamasi tiedot siihen asti, kunnes tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (yleensä sen jälkeen, kun pyyntösi käsittely on saatu päätökseen). Tämä ei koske ainoastaan sitä, jos laki velvoittaa meitä säilyttämään tietoja pidempään.

Evästeet

Käytämme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi, kun avaat verkkosivuston. Ne eivät voi lähettää viruksia tai haittaohjelmia tietokoneellesi, mutta ne sisältävät tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. On erotettava toisistaan väliaikaiset evästeet, jotka poistetaan heti, kun selaimesi suljetaan, ja pysyvät evästeet, jotka tallennetaan kyseisen istunnon jälkeen ja tunnistavat sinut seuraavan kerran, kun vierailet verkkosivustolla. Voit poistaa yksittäisiä tai kaikki evästeet selaimesi asetuksista. Lisäksi sinulla on mahdollisuus selaimesi asetusten kautta poistaa evästeet yleisesti käytöstä tai rajoittaa ne tiettyihin verkkotunnuksiin.

Toiminnon osalta on tehtävä ero teknisesti tarpeellisten ja ei-tarpeellisten evästeiden välillä.

Teknisesti tarvittavat evästeet

Nämä asetetaan yleensä vastauksena johonkin suorittamaasi toimenpiteeseen. Näitä ovat esimerkiksi kieli- tai evästeasetukset. Nämä evästeet on mahdollista poistaa käytöstä selaimessa. Tällöin verkkosivustomme virheetöntä toimintaa ei voida enää taata.

Teknisesti tarpeettomat evästeet

Nämä ovat evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä verkkosivustomme ja sen toimintojen toiminnan kannalta. Tällaisten evästeiden käyttö on tietojenkäsittelyä, joka on sallittua vain aktiivisella suostumuksellasi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta). Tämä koskee myös henkilötietojesi siirtoa kolmansille osapuolille.

Evästeiden käyttöoikeuksien hallinta (Usercentrics)

Käytämme suostumuksenhallintapalvelua Usercentrics, Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Saksa (Usercentrics). Sen avulla voimme hankkia ja hallita verkkosivuston käyttäjien suostumusta tietojenkäsittelyyn. Käsittely on tarpeen meitä koskevan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta). Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietoja:

Käytön päivämäärä ja kellonaika, selaintiedot, laitetiedot, maantieteellinen sijainti, evästeasetukset, käytetyn sivun URL-osoite.

Verkkosivuston toimivuutta ei voida taata ilman käsittelyä.

Usercentrics on henkilötietojesi vastaanottaja ja toimii puolestamme henkilötietojen käsittelijänä.

Käsittely tapahtuu Euroopan unionissa. Lisätietoja Usercentricsin vastustamisesta ja siitä, miten sen käytöstä voi kieltäytyä, saat osoitteesta: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.

Tiedot poistetaan 3 vuoden kuluttua.

Katso edellä olevat yleiset kommenttimme evästeiden poistamisesta ja poistamisesta käytöstä.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Inc:n (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) tarjoamaa Google Analytics -palvelua analysoidakseen verkkosivuston käyttöä käyttäjien toimesta, esimerkiksi sitä, kuinka monta kertaa verkkopalvelua on käytetty, missä alasivuilla on käyty ja kuinka kauan käyttäjät ovat sivustolla. Näitä tietoja käytetään muun muassa verkkosivuston toimintaa koskevien raporttien laatimiseen.

Google Analytics käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita arvioidakseen käyttäjien käyttäytymistä ja tunnistaakseen käyttäjät. Evästeiden keräämät tiedot lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Haluamme huomauttaa, että tietosuojalainsäädännön mukaan Yhdysvalloissa ei voida tällä hetkellä taata samaa tietosuojan tasoa kuin EU:ssa. Google on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen mukaisesti. DPF on Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojastandardien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Sertifioidut yritykset ovat velvollisia noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja on seuraavassa linkissä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Voit estää evästeen tallentumisen laitteellesi tekemällä selaimessasi asianmukaiset asetukset. Ei ole taattu, että voit käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja rajoituksetta, jos selaimesi ei salli evästeitä.

Lisäksi voit käyttää selaimen lisäosaa estämään evästeiden keräämien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähettämisen Google Inc.:lle ja sen käytön. Seuraavasta linkistä pääset vastaavaan lisäosaan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Täältä löydät lisätietoja Google Inc:n tietojen käytöstä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Me emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen konkreettiseen säilytysaikaan, vaan Google määrittää sen. Lisätietoja on Google Analyticsin tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi, joka on määritelty tietosuoja-asetuksen artiklassa. 6 para. 1 lit. a DSGVO:n mukaisesti.

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager, som tillhandahålls av Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), för att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt och låta oss kontrollera den exakta integrationen av tjänster på vår webbplats.

Google är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework". Data Privacy Framework DPF är ett avtal mellan USA och Europeiska unionen som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. De certifierade företagen är skyldiga att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Me emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen konkreettiseen säilytysaikaan, vaan Google määrittää sen. Lisätietoja on Google Analyticsin tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi, joka on määritelty tietosuoja-asetuksen artiklassa. 6 para. 1 lit. a DSGVO:n mukaisesti.

C. Tietojen jatkokäsittely

Hakemus

Jos haet meille ja toimitat hakemusasiakirjasi, annat suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään hakumenettelyn toteuttamiseksi tässä tietosuojaselosteessa kuvatun tyyppisesti ja laajuisesti. Voit lähettää hakemuksesi annettuun sähköpostiosoitteeseen. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että sähköpostitse tapahtuvaa tiedonsiirtoa ei yleensä salata. Siksi emme voi ottaa mitään vastuuta siitä, miten tiedot siirtyvät teidän ja palvelimemme välillä. Voit myös lähettää hakemuksesi meille postitse.

Tietojasi käsitellään hakemuksesi käsittelyä ja työsuhteen perustamista koskevan päätöksen tekemistä varten. 88 (1) DSGVO:n perusteella yhdessä. § 26 BDSG. Tietojesi toimittamiseen ei ole oikeudellista tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta, mutta hakemuksesi käsittely ei ole mahdollista ilman tietojen toimittamista.

Jos hakemus hyväksytään, voimme käsitellä tietojasi edelleen työsuhteen hoitamiseksi. Jos työtarjousta koskeva hakemuksesi ei menestynyt, tiedot poistetaan kuuden kuukauden kuluttua hylkäämisestä.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö

Käytämme weclapp GmbH:n, Friedrich-Ebert-Straße 28, pilvipohjaista toiminnanohjausohjelmistoa weclapp. 97318 Kitzingen. Se tukee meitä muun muassa sopimusten käsittelyn, nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja yhteyksien hallinnassa sekä viestintäprosessien järjestämisessä. Periaatteessa käsitellään seuraavia tietoja: Sukunimi, nimi, titteli, yrityksen nimi, osoite (toimipaikka), Internet-osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasnumero, historia, tapaamistiedot, tiedot ostetuista tavaroista tai palveluista, sopimustiedot, valokuvat, tiedot ammatista.

Tietojen käsittely perustuu art. 6 (1) lit. b DSGVO, sikäli kuin se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa tai aloittamista varten. Muissa tapauksissa käsittely perustuu art. 6 para. 1 lit. f DSGVO:n perusteella. Oikeutettu etumme on tietojesi ja yritysorganisaatiomme tehokas, turvallinen ja käyttäjäystävällinen hallinta.

weclapp suorittaa tietojenkäsittelyä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen puolesta. Olemme tehneet weclappin kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä, jossa velvoitamme weclappin suojaamaan tietojasi ja käsittelemään niitä tietosuojan mukaisella tavalla. Weclappin tietosuojakäytäntöihin voi tutustua täällä: https://www.weclapp.com/de/datenschutz/.

Kun sopimuksen käsittely on saatettu päätökseen, tietosi suojataan ottaen huomioon vero- ja kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat, ja ne poistetaan näiden määräaikojen päätyttyä, elleivät muut lakisääteiset säilytysajat edellytä pidempää säilytystä.

M365:n käyttö

Käytämme Microsoftin M365-ohjelmistoratkaisua, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA. M365 on toimisto-ohjelmisto sekä yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumi, jonka avulla yksittäiset käyttäjät tai tiimit voivat työskennellä yhdessä myös yli organisaatiorajojen. Jos käytät M365-sovelluksia, kuten Teamsia tai SharePointia, yhdessä kanssamme kutsun jälkeen, sinun henkilötietojasi käsitellään. Seuraavia henkilötietoja voidaan käsitellä:

 • Tunnistetiedot (esim. nimet, osoitteet, (virallinen) sähköpostiosoite, puhelinnumerot, profiilikuva (vapaaehtoinen), käyttäjänimi).
 • Sisältötiedot (esim. tekstinsyöttö, videot, äänitiedot, asiakirjat).
 • Käyttötiedot (esim. SharePointin sivut, joilla on käyty, käyttöaika, päivämäärä, käyttötapa, tiedot käytetyistä tiedoista/tiedostoista/dokumenteista ja kaikki käyttöön liittyvät toiminnot, kuten asiakirjan luominen, muuttaminen, poistaminen, tiimin (ja tiimien kanavien) perustaminen, chat-viestit).
 • Meta-/viestintätiedot (esim. IP-osoitteet, laite-/laitteistotiedot, sijaintitiedot, jos käyttäjä on ne luovuttanut, kuvan ja äänen suorasiirto).

Käsittelemme henkilötietojasi yksinomaan tehokasta yhteistyötä varten. Tietojasi käsitellään erityisesti siksi, että voit käyttää kyseistä työkalua viestintään ja yhteistyöhön. Lisäksi tietojasi käsitellään tietotekniikkajärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi.

Tietojen käsittely perustuu art. 6 (1) lit. b DSGVO, sikäli kuin se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa tai aloittamista varten. Muissa tapauksissa käsittely perustuu art. 6 para. 1 lit. f DSGVO:n perusteella. Oikeutettu etumme on kokousten ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön tehokas, turvallinen ja käyttäjäystävällinen toteuttaminen. Käsittelemme tiettyjä henkilötietoja, esim. kokousten tallentamista, vain sinun etukäteen antamallasi, nimenomaisella ja vapaaehtoisella suostumuksellasi Art. 6 kohdan mukaisesti. 1 lit. a DSGVO:n mukaisesti. Tietojen antamiseen ei ole sopimusperusteista eikä oikeudellista velvoitetta, mutta ilman tietojen antamista viestintä tai yhteistyö tämän kanavan kautta ei ole mahdollista.

M365-palvelun tarjoamisesta ja siihen liittyvästä tietojenkäsittelystä vastaa Microsoft Corporation henkilötietojen käsittelijänä. Olemme tehneet Microsoftin kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä, jolla Microsoft sitoutuu suojaamaan tietojasi ja käsittelemään niitä tietosuojan mukaisella tavalla. Microsoft on yhdysvaltalainen palveluntarjoaja. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että yksittäisiä tietoja käsitellään Yhdysvalloissa. Microsoft on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojaa koskevan kehyksen mukaisesti. Data Privacy Framework DPF on Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojastandardien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Sertifioidut yritykset ovat velvollisia noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja on seuraavassa linkissä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Periaatteessa henkilötietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten keräsimme ja käsittelimme niitä, paitsi jos lakisääteiset säilytysajat edellyttävät pidempää säilytystä.